Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Sosnowiec ma nowoczesny Zakład Przetwarzania Odpadów

09.09.2014 14:33 | 0 komentarzy | eco

Ponad 57 mln złotych kosztowała budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Ten nowoczesny Zakład spełniający wszelkie normy ekologiczne to jeden z elementów Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”.

Sosnowiec ma nowoczesny Zakład Przetwarzania Odpadów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Koszt realizacji całego projektu to 101 mln zł, około 54 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne przyznane w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją wdrażająca dla Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Wsparcie z Unii Europejskiej to nie tylko teoria. Sosnowiecki zakład jest przykładem tego jak fundusze unijne zmieniają nasze otoczenie i naszą świadomość” mówiła Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach. „Od tego jak będziemy zagospodarowywać odpady zależy zdrowie i jakoś życia naszego społeczeństwa” dodała Prezes Lenartowicz, która pogratulowała realizacji inwestycji.

Otwarty w Sosnowcu zakład będzie w stanie przyjąć 93 tys. ton odpadów komunalnych do przerobienia. Dzięki segregowaniu, przetwarzaniu i zagospodarowaniu zmniejszy się o prawie 50% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania.

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przyczyniła się do zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Gmina Sosnowiec poprzez własne składowisko odpadów oraz instalacje do ich przetwarzania i unieszkodliwiania stworzyła kompleksowy system gospodarki odpadami. Dzięki realizacji Projektu, który obejmował wykonanie sortowni, kompostowni i składowiska, Gmina będzie w stanie przyjąć i ekologicznie zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu Sosnowca. Spełnione zostaną także wymogi unijne w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów. Zmniejszona zostanie ilość odpadów deponowanych na składowisku, zredukowana zostanie ilość odpadów ulegających biodegradacji oraz osiągnięte zostaną poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.