Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Katowicki Fundusz pomaga dbać o rezerwaty

Działania zabiegów ochronny czynnej i oznakowania rezerwatów zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Katowicki Fundusz pomaga dbać o rezerwaty
Tzw. zabiegi ochrony czynnej przyrodnicy z katowickiej RDOŚ w 2022 roku przeprowadzili między innymi w rezerwacie Łężczok

W województwie śląskim znajduje się 65 rezerwatów przyrody i wiele z nich wymaga podejmowania ciągłych, okresowych bądź jednorazowych zabiegów ochronnych, dzięki czemu można zachować lub odtworzyć walory przyrodnicze, dla których ochrony zostały utworzone. Tzw. zabiegi ochrony czynnej przyrodnicy z katowickiej RDOŚ w 2022 roku przeprowadzili w 7 rezerwatach: Łężczok (gm. Nędza i Racibórz), Cisy Przybynowskie (gm. Żarki), Cisy nad Liswartą (gm. Herby), Cisy koło Sierakowa (gm. Ciasna), Góra Chełm (gm. Łazy), Dziobaki (gm. Ujsoły), Sokole Góry (gm. Olsztyn).

Wykaszanie łąk w Łężczoku

Mozaika siedlisk naturalnych i półnaturalnych, których istnienie jest współzależne od koegzystencji z człowiekiem, to specyfika rezerwatu przyrody Łężczok. Jednym z podstawowych elementów przyrodniczych są tu łąki, które jednak są zbiorowiskami roślinnymi niestabilnymi ekologicznie i podlegają stałej sukcesji. Utrzymanie ekosystemów łąkowych w krajobrazie rezerwatu wymaga prowadzenia czynnej ochrony w postaci ich wykaszania. Zabieg ten został przeprowadzony również w 2022 roku. Przyczyni się on do utrzymania zbiorowisk łąkowych, tym samym nie zajdzie proces ich degeneracji poprzez sukcesję w kierunku lasu.

Rezerwatowa ochrona cisów

Przedmiotem ochrony rezerwatów Cisy nad Liswartą, Cisy Przybynowskie i Cisy koło Sierakowa jest naturalne siedlisko występowania cisa pospolitego. Jest to gatunek zagrożony, objęty ochroną prawną i zanikający w polskich lasach. W ramach działań ochronnych w ubiegłych latach przeprowadziliśmy zabiegi grodzenia miejsc jego naturalnego odnowienia nalotów, siewek, podrostów, wyjątkowo narażonych na zniszczenie wskutek zgryzania i zadeptywania przez zwierzęta leśne. Teraz w miejscu występowania młodych cisów usunięto konkurencyjne rośliny runa.

Usuwanie podrostu drzew w rezerwacie Góra Chełm i Dziobaki

Stanowiska storczyków w rezerwacie Góra Chełm i śnieżyczki przebiśniegu w rez. Dziobaki, są najbardziej narażone na zacienienie poprzez odrastający podrost drzew (młode klony, buki i jawory). Aby nie dopuścić do wycofywania się z terenów rezerwatów chronionych roślin, konieczne jest wycinane podrostu. Dzięki środkom pozyskanym z WFOŚiGW w Katowicach w tym roku prace mogły zostać wykonane kolejny raz.

Barierki w rezerwacie Sokole Góry

Presja turystyczna to wyzwanie, z jakim mierzy się jurajski rezerwat Sokole Góry. Aby odpowiednio chronić teren rezerwatu przed niekontrolowanym ruchem turystycznym ważne jest jego kanalizowanie, tak aby osoby odwiedzające poruszały się po trasach wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. W tym celu wykonane zostały barierki z informacjami, kierunkujące ruch pieszy. Dzięki temu nielegalne przedepty w rezerwacie, będą ulegać sukcesywnemu zanikowi poprzez samoregenerację terenu.

Oznakowanie śląskich rezerwatów dobiegło końca

Wszystkie rezerwaty w naszym województwie mają już tablice! W 2022 roku zakończyliśmy kilkuletnią wymianę i uzupełnienie oznakowania rezerwatów. Ostatnie 10 tablic – informujących o nazwie rezerwatu i zakazach – zostało ustawionych w rezerwatach Lipowska (gm. Węgierska Górka i Ujsoły), Pilsko (gm. Jeleśnia) i Romanka (gm. Jeleśnia i Węgierska Górka).

(Eco)


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].