EkoNowiny NR
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

W szkołach będą uczyć o zmianach klimatu

– Chcemy zwiększać świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia w oparciu o rzetelne podstawy naukowe oraz promować zasady zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach edukacji. Dlatego w ramach prac międzyresortowego Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia, przygotowaliśmy 16 scenariuszy lekcyjnych dot. zmian klimatu dla szkół podstawowych” – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania, które odbyło się 4 listopada 2022 r. w Jakubowie.

W szkołach będą uczyć o zmianach klimatu
www.freepik.com

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska, przewodniczący Zespołu ds. edukacji ekologicznej, przygotowanie scenariuszy lekcji jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia treści edukacyjnych, uwzględniających priorytetowe wytyczne polityki ekologicznej oraz zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju. – Chcemy w przystępny sposób przybliżyć uczniom szkoły podstawowej kluczowe zagadnienia związane z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu – podkreślił.

Wiceminister podkreślił także, że treści scenariuszy zostały podzielone tak, by utrzymać spójność w ramach etapów uczenia, rozszerzając zakres merytoryczny na każdym z poziomów. Scenariusze zostały podzielone w ten sposób, by wykorzystać już istniejące scenariusze „Przyjaciele klimatu”.

Jest to pierwszy etap pracy nad scenariuszami. Zostały one przygotowane przez ekspertów i pod koordynacją przedstawicieli organizacji młodzieżowych, zaopiniowane przez metodyków Ministerstwa Edukacji i Nauki, ocenione merytorycznie przez ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przyjęte przez członków Zespołu.

Wiceminister poinformował, że we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, zostaną uruchomione szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu lekcji w oparciu o przygotowane materiały. Podkreślił też, że celem międzyresortowego Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia jest budowa społeczności nauczycieli, którzy chcą zdobywać wiedzę z zakresu klimatu, wprowadzać treści do procesu nauczania oraz udoskonalać i rozwijać materiały dydaktyczne.

(Eco)


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].