Wtorek, 14 lipca 2020

imieniny: Marcelina, Ulryka, Bonawentury

RSS

Poprawa jakości powietrza, obiekty sportowe. Tego chcą rybniczanie

21.06.2016 00:00 red

Po raz czwarty rybniczanie mieli możliwość zgłaszać projekty, które mają szansę zostać zrealizowanie z budżetu obywatelskiego. Na realizację przedsięwzięcia, podobnie jak w zeszłym roku, zaplanowano trzy miliony złotych – dwa z nich zostaną przeznaczone na dzielnicowe projekty lokalne, dodatkowy milion – na projekty ogólnomiejskie.

Wszystkie dzielnice z pomysłami

– W większości tematyka złożonych projektów ogólnomiejskich jest spójna z priorytetami miasta, którymi są m.in.: rozwój terenów rekreacyjnych oraz działania na rzecz ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrona powietrza. Wśród złożonych wniosków są dwa projekty dotyczące działań na rzecz poprawy jakości powietrza, dwa pomysły na budowę tężni solankowej oraz kilka wniosków, dotyczących rewitalizacji terenów na potrzeby realizacji m.in. obiektów sportowo-rekreacyjnych – takich jak korty tenisowe, różnego rodzaju boiska sportowe lub budowy nowych obiektów, np. hali tenisowej czy rozbudowy stanicy żeglarskiej – tłumaczy Agnieszka Skupień, asystentka prezydenta Rybnika.

Jeżeli chodzi o projekty lokalne, to z każdej dzielnicy wpłynął co najmniej jeden wniosek. Najwięcej pomysłów lokalnych, po pięć, złożyli mieszkańcy Niedobczyc i Wielopola, tylko trochę mniej aktywni byli mieszkańcy Golejowa, Radziejowa, Rybnika-Północy i Zebrzydowic, składając po cztery projekty.

Głosowanie albo konsultacje

W dzielnicach, w których wnioskowana kwota projektów nie przekracza puli dostępnych środków na daną dzielnicę, nie będzie głosowania na projekty lokalne – zgłoszone projekty zostaną poddane konsultacjom. Środki niezagospodarowane z danej puli przewidzianej dla dzielnicy zostaną częściowo wykorzystane na przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej na rzecz aktywności obywatelskiej, która będzie realizowana w 2017 roku.

Wszyscy mieszkańcy Rybnika, niezależnie czy w danej dzielnicy będzie głosowanie czy konsultacje projektów, mogą głosować na projekty ogólnomiejskie, wybierając jeden z listy.

Obecnie trwa ocena formalna wszystkich pomysłów, którą zatwierdza Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego, weryfikując zgłoszone projekty. Wyniki weryfikacji zostaną zamieszczone na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu wraz z uzasadnieniem projektów odrzuconych, do 30 sierpnia.

Nie tylko infrastruktura

Obecnie trwają realizacje związane z budżetem obywatelskim 2016. Dotyczy to 39 projektów, w tym propozycji ogólnomiejskiej czyli wodnego placu zabaw w Rybniku-Kamieniu. Pluskadełko, tworzone przez nieckę z zabudowanymi tryskaczami, fontannami i innymi służącymi wodnej rekreacji elementami dostosowanymi dla dzieci, zostało oficjalnie otwarte 5 czerwca.

Władze miasta często apelują, aby pisząc projekty, pamiętać – że paleta pomysłów jest nieograniczona. I nie dotyczy tylko tzw. inwestycji twardych. – W ramach budżetu obywatelskiego można realizować nie tylko przedsięwzięcia, w efekcie których powstaje konkretna infrastruktura, ale także takie, które rozwijają więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi – mów Agnieszka Skupień, asystentka prezydenta. Spotkania integracyjne, kreatywne warsztaty, zajęcia sportowe – takie inicjatywy również można sfinansować dzięki możliwościom, jakie daje budżet obywatelski. I właśnie takich pomysłów, wg wielu obserwatorów, brakuje.

(pm)


Lista projektów ogólnomiejskich złożonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2017 rok

1. Budowa tężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej – 1 mln zł

2. Amfiteatr Parys – 1 mln zł

3. „Boisko Żaków i Orlików” - wykonanie boiska piłkarskiego przy stadionie GKS „Pierwszy” Chwałowice – 500 tys. zł

4. Budowa Akademii Golfa wraz z Driving Range w Rybniku – 281 tys. zł

5. Szukamy talentów na miarę Radwańskiej i Janowicza – budowa hali tenisowej w Golejowie – 667 tys. zł

6. „Akcja: Śląski Mural”– 30 tys. zł

7. Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Niedobczycach przy ul. Barbary – 1 mln zł

8. Marzenia do spełnienia. Szybowiec dla rybnickiej młodzieży i dorosłych – 225 tys. zł

9. Budowa kortu tenisowego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie Gimnazjum nr 7 – 220 tys. zł

10. Rewitalizacja Parku Osiedlowego – 995 tys. zł

11. Wykonanie nasadzeń 10.000 drzew celem poprawy jakości powietrza, zmniejszenia poziomu hałasu i ochrony pszczoły miodnej – 325 tys. zł

12. Street&Art Dance Festival – 25 tys. zł

13. Tężnia Zacisze – 1 mln zł

14. not FOR smog – 1 mln zł

15. Sport i ekologia – łączy pokolenia – pięć siłowni pod chmurką na pięciu osiedlach – 1 mln zł

16. Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – 1 mln zł

17. „Dzieci i Rybnik mają głos”. Przewodnik po Rybniku – 64 tys. zł

W tych dzielnicach nie będzie głosowania na projekty lokalne – zgłoszone projekty zostaną poddane konsultacjom.

Boguszowice Osiedle, Grabownia, Kłokocin, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niewiadom, Orzepowice, Stodoły, Śródmieście.

Wg tych kryteriów, Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego, weryfikując zgłoszone projekty

1) wartość społeczna, rozumiana jako zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności,

2) możliwość zabezpieczenia w budżecie miasta na kolejne lata środków na pokrycie kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości,

3) założenia wynikające z planów i programów dotyczących rozwoju miasta.


Podział środków na poszczególne dzielnice

• 210 tys. zł – Marko-Nowiny.

• 140 tys. zł – Boguszowice Osiedle, Niedobczyce.

• 90 tys. zł – Boguszowice Stare, Chwałowice, Rybnik-Północ, Smolna, Śródmieście.

• 70 tys. zł – Gotartowice, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Orzepowice, Popielów, Rybnika Kuźnia, Zamysłów, Zebrzydowice.

• 40 tys. zł – Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Kłokocin, Meksyk, Ochojec, Radziejów, Stodoły, Wielopole.

  • Numer: 25 (502)
  • Data wydania: 21.06.16
Czytaj e-gazetę