Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

imieniny: Marii, Natalii, Sandry

RSS

EKONOWINY: To mogą być atrakcyjne miejsca

21.06.2016 00:00 red

Identyfikacja i inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych a atrakcyjność inwestycyjna gmin” to temat konferencji, która odbyła się 9 maja w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. 

Organizatorami spotkania były: Śląski Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz GIG. Uczestników konferencji – samorządowców i przedsiębiorców przywitali: Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Stanisław Prusek – Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Łukasz Tekeli – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas konferencji przedstawione zostały m.in. informacje na temat możliwości finansowania rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych przez WFOŚiGW w Katowicach oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Uczestnicy spotkania omówili także projekt Ogólnodostępnej Platformy Informacji – Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI–TPP). Od 2009 roku jego liderem jest Główny Instytut Górnictwa, a partnerem – Województwo Śląskie jako operator systemu, przy wsparciu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Ta regionalna baza danych zawiera kompleksowe informacje o terenach poprzemysłowych oraz prowadzonej na nich działalności. System jest zintegrowanym narzędziem pozyskiwania, przetwarzania i publikowania danych o tych terenach. Dane z systemu OPI–TPP dają kompleksową informację do wykorzystania przy procesie podejmowania decyzji i działań.

(eco)

  • Numer: 25 (502)
  • Data wydania: 21.06.16
Czytaj e-gazetę