Wtorek, 20 sierpnia 2019

imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela

RSS

Ekonowiny: Nowatorski projekt

24.05.2016 00:00 red

28 kwietnia podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu–Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim. Jest to projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy – ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na krajowy zasięg tego projektu. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego. Głównym celem Projektu jest wsparcie działań przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno–energetycznego UE 20/20/20.Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców energetycznych, którzy poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi służyć będą pomocą w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE. Budżet Projektu wynosi prawie 129 mln zł. i jest w 100 % finansowany ze środków UE w ramach z POIiŚ 2014–2020.

(eco)

  • Numer: 21 (498)
  • Data wydania: 24.05.16
Czytaj e-gazetę