Czwartek, 22 sierpnia 2019

imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii

RSS

Szukają azbestu w mieście

17.05.2016 00:00 red.

Od 10 maja na terenie Rybnika prowadzona jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Spis z natury obejmuje pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, czyli tzw. „eternit”. Działania będą prowadzone do końca czerwca.

Celem inwentaryzacji jest ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest, a następnie opracowanie programu usuwania azbestu na terenie Miasta Rybnika. – Szczegółową inwentaryzację prowadzi firma Urbanika Jan Komorowski z Poznania. Osoby wykonujące prace posiadają imienne upoważnienia podpisane przez prezydenta Miasta Rybnika. Mieszkańcy, użytkownicy wyrobów zawierających azbest, proszeni są o udzielenie informacji oraz umożliwienie dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie danej nieruchomości – informuje Anna Kolenda z biura prasowego rybnickiego magistratu. Dane z inwentaryzacji posłużą jako jedna z podstaw do opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Miasta Rybnika. –Dokument ten, poza informacjami o ilościach i rozmieszczeniu azbestu w Rybniku, zawierać będzie dane dotyczące bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych czy też źródeł finansowania procesu utylizacji takich wyrobów – wyjaśnia Anna Kolenda.

Warto dodać, że Miasto dotuje działanie mieszkańców związane z utylizacją azbestu poprzez zwrot kosztów przeprowadzonych inwestycji. Wysokość dotacji wynosi 50 procent udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 4 tysiące złotych dla osób prawnych, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych oraz 2 tysiące złotych dla osób fizycznych. Dodajmy, że zgodnie z zapisami programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach budynków.

(kp)

  • Numer: 20 (497)
  • Data wydania: 17.05.16
Czytaj e-gazetę