Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

List do redakcji w sprawie mieszkań socjalnych w Radlinie

09.03.2021 00:00 sub

19 stycznia br. w Nowinach Wodzisławskich ukazał się artykuł pt. „Nie chcą nowych lokali socjalnych w swojej okolicy”. Przeciętny czytelnik mógł odebrać treść tego artykułu jako przejaw niechęci i uprzedzenia mieszkańców ulic Rydułtowskiej, Puszkina Sokolskiej w Radlinie do osób zamieszkujących lokale socjalne. W związku w tym poczuwamy się do wyjaśnienia okoliczności, które zmusiły nas do wystosowania petycji w sprawie planów budowy kolejnego już budynku socjalnego w naszej najbliższej okolicy.

Z informacji dostępnych na stronie internetowej UM Radlin wynika, że temat wyznaczenia działek pod budynki socjalne był podejmowany już wielokrotnie. W ostateczności Komisja Infrastruktury w kwietniu 2019 r. wybrała 2 działki miejskie przy ul. Rybnickiej w pobliżu os. Mikołajczyka. Takiej lokalizacji stanowczo sprzeciwiła się Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Gabriela Chromik, ponieważ jest to jej okręg wyborczy. Argumenty, jakich użyła przeciw lokalizacji budynku w tym miejscu, zostały zapisane w protokole.

Uważamy, że taka argumentacja ze strony Przewodniczącej Rady Miasta jest niedopuszczalna – jako radna i Przewodnicząca Rady powinna działać dla dobra wszystkich mieszkańców w Radlinie. Niedopuszczalne jest również strasznie protestem wraz z mieszkańcami os. Mikołajczyka w budynku Urzędu.

Po sprzeciwie Przewodniczącej zaczęły się zakulisowe działania władz miasta, skierowane na umiejscowienie budynku socjalnego na działce przy ul. Sokolskiej, pomiędzy domami jednorodzinnymi.

To musimy nadmienić, że budynek socjalny musi być wielokondygnacyjny i przeznaczony dla co najmniej 30 rodzin tj. dla ok. 80 – 100 osób.

Byłby to już kolejny budynek socjalny w naszej okolicy, na co zwracamy uwagę w petycji. Uważamy, że budynki socjalne powinny być rozmieszczone w różnych częściach miasta, tak by nie tworzyć swoistych gett. Pani Przewodnicząca też twierdzi, że jest przeciwko tworzeniu gett, ale razem z włodarzami starają się „upchnąć” niewygodnych mieszkańców, którzy według niej mogą spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa w jej okręgu wyborczym. Mieszkańcy ul. Sokolskiej, Puszkina i Rydułtowskiej

  • Numer: 10 (1059)
  • Data wydania: 09.03.21
Czytaj e-gazetę