Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Po jaką pomoc zgłaszały się wodzisławskie rodziny?

09.03.2021 00:00 sub

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono prawie 12,9 mln zł, na tzw. 500+ wydatkowano nieco ponad 46 mln zł, a ramach funduszu alimentacyjnego wypłacono prawie 1,5 mln zł.

WODZISŁAW ŚL. W trakcie lutowej sesji wodzisławskiej rady, która odbyła się 24 lutego, radni pochylili się nad realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na przestrzeni zeszłego roku. Informację przedstawiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Społecznego w Wodzisławiu Śl. Elwira Palarczyk.

W liczbach

Dyrektor Palarczyk poinformowała radnych, że w minionym roku z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono mieszkańcom prawie 12,9 mln zł. W efekcie w wodzisławskim MOPS-ie złożono 1 858 wniosków. Urzędnicy wydali 1 462 decyzji przyznających, 172 odmownych, a 224 jest w dalszym ciągu rozpatrywanych. Ponadto wydali 843 innych decyzji. Dotyczyły one m.in.: uchylenia prawa do świadczeń oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia. – W stosunku do minionych lat obserwujemy zmniejszoną liczbę osób ubiegających się o świadczenia. Powodem tego jest rosnąca płaca minimalna. Większa wypłata w wielu przypadkach dyskwalifikuje do otrzymania pieniędzy kiedy występuje kryterium dochodowe – zauważył Elwira Palarczyk.

Świadczenia rodzinne

W ramach świadczeń rodzinnych najwięcej wniosków, bo aż 971 złożono na otrzymanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do nich. Urzędnicy wydali w tym zakresie 851 decyzji: 757 było przyznających, 77 odmownych oraz 17 umarzających. 120 wniosków jest nadal rozpatrywanych. Następny w kolejce pod względem liczby złożonych wniosków uplasował się zasiłek pielęgnacyjny. Ubiegało się po niego 344 osób. 307 z nich otrzymały go, w 25 przypadkach wydano decyzje odmowne, a w 8 sprawę umorzono. 4 wnioski są nadal rozpatrywane. Po jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka złożono natomiast 274 wniosków. 228 osób przyznano świadczenie, 19 wnioskujących zapomogi nie przyznano, a w przypadku 1 wniosku sprawę umorzono. 26 wniosków jest nadal rozpatrywanych. Po świadczenie pielęgnacyjne ubiegało się z kolei 122 osoby. Przyznano go 56 osobom, 48 osób otrzymało decyzję odmowną, w przypadku 5 wniosków sprawę umorzono. 13 wniosków jest nadal rozpatrywanych. 136 osób ubiegało się z kolei po świadczenie rodzicielskie. W 107 przypadkach urzędnicy wydali decyzję przyznającą, w 2 odmowną, a w 14 umarzającą. 13 wniosków jest nadal rozpatrywanych. U dołu stawki znalazł się specjalny zasiłek opiekuńczy. 11 osób chciało go otrzymać. Urzędnicy przyznali zasiłek 7 wnioskującym, raz wydali decyzję odmowną, a w przypadku 1 wniosku sprawę umorzono. 2 wnioski są nadal rozpatrywane.

Inne formy pomocy

W trakcie obrad pani dyrektor zwróciła uwagę, że MOPS prócz wymienionych wyżej świadczeń realizował również inne zadania w zakresie pomocy rodzinom. Jednym z nich była wypłata świadczeń wychowawczych, czyli tzw. 500+. W minionym roku na ten cel wydatkowano nieco ponad 46 mln zł. Po świadczenie zgłosiło się 667 osób, 488 uzyskały decyzję przyznającą, w 2 przypadkach odmowną, a w 15 umarzającą. 162 wnioski są nadal rozpatrywane. MOPS udzielał również finansowego wsparcia z programu „Za życiem”. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka. W 2020 r. wydano 5 decyzji przyznających na łączną kwotę wynoszącą 20 tys. zł. Ponadto wodzisławskim rodzinom udzielono wsparcia w ramach programu „Dobry start”. Jest to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W efekcie po to świadczenie złożono 3 809 wniosków (5 089 uczniów), na które wypłacono ponad 1,5 mln zł. Jak poinformowała dyrektor Palarczyk, w ramach funduszu alimentacyjnego złożono w zeszłym roku 278 wniosków. W przypadku 242 z nich wydano decyzję przyznającą, w 12 przypadkach odmówiono przyznania świadczenia, a 6 spraw umorzono. 18 wniosków jest nadal rozpatrywanych. – Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły prawie 1,5 mln zł – dodała szefowa wodzisławskiego MOPS-u.(juk)

  • Numer: 10 (1059)
  • Data wydania: 09.03.21
Czytaj e-gazetę