Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Gmina zyskała dzięki fundacji

09.03.2021 00:00 sub

Ponad 1,1 mln zł przekazała w latach 2019-2020 Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej dla gminy Mszana i podległych jej jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, biblioteka, GOKiR czy GOS, a także dla klubów sportowych, straży pożarnych i parafii.

MSZANA W 2019 roku gmina i jej jednostki pozyskały z Fundacji JSW 565 tys. zł, zaś w roku 2020 – 549 tys. zł na realizację tzw. zadań miękkich, ale również inwestycyjnych, związanych z doposażeniem placówek. W sumie w latach 2019 – 2020 pozyskano około 1 mln 114 tys. zł. – Największą jednorazową dotacją pozyskaną z Fundacji JSW była darowizna w kwocie 270 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Połomia w 2019 roku – wyjaśniła skarbnik gminy Małgorzata Gąsior podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana.

Jak zaznaczył zastępca wójta gminy Błażej Tatarczyk, środki pozyskiwane z Fundacji to osobna pula od środków jakie gmina otrzymywała Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach korzystania przez nią z działek gminnych na Pochwaciu. Pytana przez radnego Piotra Kuczerę skarbnik wyjaśniła, że z pozyskanych od Fundacji środków realizowane są różne działania miękkie np. dodatkowe zajęcia w szkołach, wyjazdy, spotkania grup, ale również zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia świetlic i stołówek szkolnych, bibliotek, czy sprzętu dla OSP. Błażej Tatarczyk podkreślił zaś, że działania te są możliwe dzięki dobrej współpracy gminy z JSW. – Choć pojedyncze kwoty dotacji nie są może wysokie, jednak w ogólnym rozrachunku jest to pokaźna suma, która wspiera działalność oczekiwaną przez mieszkańców w różnych dziedzinach – mówił Tatarczyk. Dodał, że w ubiegłym roku na terenie gminy powstały dwa aktywne przejścia dla pieszych, na które dotację z Fundacji JSW pozyskał Powiat Wodzisławski.(art)


Kto i ile pozyskał?

 • OSP Połomia – 270 tys. zł (1 projekt realizowany przez gminę)
 • GOKiR 156,8 tys. zł (10 projektów)
 • GOS – 133,3 (6 projektów)
 • SP Mszana – 110,5 tys. zł (5 projektów)
 • SP Gogołowa – 77,2 ys. zł (3 projekty)
 • ZSP Połomia – 71 tys. zł (3 projekty)
 • OSP Gogołowa – 49,9 tys. zł (4 projekty)
 • OPS – 47,2 tys. zł (2 projekty)
 • LKS Płomień – 43 tys. zł (3 projekty)
 • Gmina Mszana – 42,5 tys. zł (1 projekt)
 • Klub kolarski GOS – 33,8 tys. zł (1 projekt)
 • Parafia Mszana – 25 tys. zł (1 projekt)
 • Przedszkole Mszana – 21 tys. zł (1 projekt)
 • LKS Start – 15 tys. zł (1 projekt)
 • Gminna Biblioteka Publiczna – 9 tys. zł (1 projekt)
 • Parafia Połomia – 8,1 tys. zł (1 projekt)
 • Numer: 10 (1059)
 • Data wydania: 09.03.21
Czytaj e-gazetę