Sobota, 23 stycznia 2021

imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

RSS

Epidemia koronawirusa:

Na czym polegają kryzysowe działania wodzisławskiego starostwa?

21.04.2020 00:00 sub

Wszystkie służby, które mogą być przydatne do walki z koronawirusem i jego skutkami cały czas pracują oraz monitorują aktualną sytuację na terenie naszego powiatu – zapewnia Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Pytamy, na czym konkretnie polegają te działania?

POWIAT Starosta wykonuje swoje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Tu na bieżąco koordynowane są działania różnych służb i analizowana sytuacja w powiecie. Zespół ten może spotykać się w różnych układach i konfiguracjach osobowych, innymi słowy nie trzeba (chyba że starosta zdecyduje inaczej), by we wszystkich działaniach uczestniczyli wszyscy członkowie. Są oni wskazywani przez starostę w zależności od potrzeb. W PZZK podejmowane są też działania i decyzje o charakterze operacyjnym i organizacyjnym. Początkowo zespół ds. zarządzania kryzysowego spotykał się w formie stacjonarnej. Pierwsze posiedzenie w niepełnym składzie odbyło się jeszcze 3 marca, zanim w kraju został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. – Działa również Zarząd Powiatu tam, gdzie potrzebne są jego decyzje, jak na przykład w zakresie miejsc kwarantannowych dla osób oczekujących na wyniki badań (w przypadku pasażerów autobusów badanych na granicach), gdzie potrzebne jest zabezpieczenie środków na działania, gdy potrzeba zawiesić zajęcia dydaktyczne w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, bo np. Ministerstwo Edukacji Narodowej „zapomniało” o tego rodzaju placówkach i dzieciach i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w swojej decyzji dot. zawieszenia zajęć itp. Aby unikać ryzyka w wielu przypadkach jest to praca zdalna, ale do tego zmusza nas sytuacja – wyjaśnia Wojciech Raczkowski ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. (art)


Jak wyjaśnia Wojciech Raczkowski ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. do tej pory Starostwo m.in.

 1. monitowało o niezamykanie węzła zjazdowego na Autostradzie A1 w Gorzyczkach,
 2. apelowało o uruchomienie dodatkowych przejść granicznych dla mieszkańców powiatu pracujących w Czechach oraz w sprawie przywrócenia możliwości przekraczania granic przez osoby pracujące w Czechach,
 3. wnioskowało do Wojewody o przekazanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej dla szpitali i placówek oraz o udzielenie wsparcia finansowego z Budżetu Państwa na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania PPZOZ,
 4. pomagało w dostarczeniu z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach wymazów do DPS w Gorzycach i PPZOZ w Wodzisławiu Śl.,
 5. cały czas ponagla i interweniuje w sprawie szybszego obiegu informacji na temat wyników testów
 6. stale monituje o uruchomienie dodatkowych punktów przeprowadzenia testów na terenie województwa, aby przyspieszyć otrzymywanie wyników.
 7. od momentu wystąpienia koronawirusa w PPZOZ zapewnia posiłki dla pracowników szpitala będących w kwarantannie,
 8. organizuje pomoc psychologiczną - najpierw dla osób w kwarantannie, potem dla wszystkich potrzebujących. Najpierw w wymiarze kilku godzin - obecnie całodobowo,
 9. dostarcza do szpitala środki ochrony. Wspomaga też proces zakupów środków ochrony osobistej (w związku z ich chronicznym brakiem) dla instytucji publicznych,
 10. prowadzi ciągłe starania o uruchomienie na terenie powiatu miejsc kwarantannowych dla osób nie mogących odbyć kwarantanny w domu na terenie (w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach – starostwo wskazuje na brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców w tym zakresie,
 11. koordynuje działania na punkcie granicznym pomiaru temperatury zlokalizowanym na Autostradzie A1, POP Godów. W czasie wzmożonego ruchu, kiedy były kolejki na autostradzie, czyniliśmy starania o zapewnienie posiłku, wody, sanitariatów osobom stojących w korkach,
 12. koordynuje działania na poziomie lokalnych samorządów, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie,
 13. przekazuje informacje do gmin, jeśli te są przez nie oczekiwane,
 14. w porozumieniu z gminami rozeznawało temat dostarczenia mieszkańcom gmin powiatu maseczek ochronnych - włodarze gmin jako gospodarze na swoim terenie przejęli to zadanie.
 15. koordynuje również kwestię mobilnych zespołów ds. pobierania wymazów. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami Wojewody Śląskiego oraz gmin.
 • Numer: 16 (1013)
 • Data wydania: 21.04.20
Czytaj e-gazetę