Czwartek, 25 lutego 2021

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

WAŻNE:

Rolnicy mogą uprawiać ziemię w Czechach. Muszą spełnić kilka warunków

07.04.2020 00:00 sub

Rolnicy posiadający pola uprawne po stronie czeskiej zwolnieni zostali z obowiązku poddania się kwarantannie domowej po przekroczeniu granicy w związku z pracami polowymi

REGION Powyższe zwolnienie zostało uregulowane w rozdziale 2 paragraf 2 ust. 9 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Urząd Gminy w Godowie poinformował, że przekroczenie granicy może nastąpić jednak wyłącznie w otwartych przejściach granicznych tj. Nowe Chałupki, Gorzyczki, Gołkowice. Z tym, że przejście Gorzyczki, to przejście autostradowe. Na autostradę sprzęt rolniczy nie ma wstępu.

Senator Ewa Gawęda poinformowała jednak o konieczności uzyskania przez rolnika zgody na przekroczenie granicy. - Aby uzyskać zgodę należy złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy komendanta placówki Straży Granicznej w Raciborzu - zaznacza Gawęda.

Wniosek powinien zawierać: dane personalne wnioskodawcy (należy uwzględnić również osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po stronie państwa sąsiedniego), datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr …) oraz adres do korespondencji (adres poczty internetowej).

We wniosku można wskazać określony okres czasu, związany z wykonywaniem prac polowych.

Należy dołączyć dokumentację, potwierdzającą prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo do wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca każdorazowo z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin informuje właściwą miejscowo placówkę Straży Granicznej o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

Rekomenduje się, aby wniosek wraz załącznikami w miarę możliwości przesyłany był do komendanta placówki SG za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u.(art)

  • Numer: 14 (1011)
  • Data wydania: 07.04.20
Czytaj e-gazetę