Sobota, 31 października 2020

imieniny: Alfonsa, Urbana, Krzysztofa

RSS

Kącik ZUS

14.01.2020 00:00 sub

Odpowiada Beata Kopczyńska rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Jeżeli ktoś przebywa na zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim, zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, to kiedy ma się zgłosić do „małego ZUS”?

Osoby te powinny zgłosić się do ulgi w terminach ustawowych, tj. do 8.01 – dla osób, które spełniają warunki do „małego ZUS”, a nie zgłosiły się do tej ulgi w 2019 r. albo w lutym 2020 r. dla spełniających warunki do „małego ZUS plus”.

Czy w „małym ZUS plus” będzie brany pod uwagę tylko przychód 120 tysięcy czy dochód również? Jaki będzie limit przychodu i dochodu?

W zmienionej uldze został podniesiony limit przychodów – do 120 tys. zł rocznie, który może uzyskać osoba prowadząca działalność gospodarczą. Natomiast na wyliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma wpływ wysokość średnich miesięcznych dochodów uzyskanych z działalności. Będzie ona ustalana od połowy wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu (a nie przychodu jak jest obecnie) uzyskanego z działalności w poprzednim roku. W przypadku osób, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie:

  • karty podatkowej, i które nie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT - przez roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, należy rozumieć roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5;
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - przez roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, należy rozumieć roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5.

Zostaje zachowana zasada zgodnie z którą w przypadku gdy wyliczona od dochodu podstawa wymiaru będzie:

  • niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia – powinna być podniesiona do tej kwoty,
  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – powinna być obniżona do tej kwoty.

Mówi się o minimalnej emeryturze. Czy każdy ma prawo do niej, czy trzeba spełnić jakieś warunki?

Nie każda osoba może otrzymać gwarantowaną minimalną emeryturę. Przykładem może być osoba, która przepracowała w całym swoim życiu jedynie półtora miesiąca na umowę-zlecenie. Wysokość emerytury tej osoby wyniosła 0,99 zł. Ponadto warto pamiętać, że choć mamy ustaloną gwarantowaną najniższą wysokość emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł, to osoby, których wysokość emerytury jest niższa od tej gwarantowanej, nie będą mogły mieć podniesionej wysokości emerytury do 1100 zł, jeżeli nie dysponują właśnie odpowiednim stażem, który obecnie wynosi 20 lat składkowych i nieskładkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

  • Numer: 2 (999)
  • Data wydania: 14.01.20
Czytaj e-gazetę