Niedziela, 29 listopada 2020

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

Epidemia na Śląsku:

Kącik ZUS

01.10.2019 00:00 sub

Odpowiada Beata Kopczyńska rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać 500+ dla niepełnosprawnych?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek, który jest dostępny w placówkach ZUS i na stronie internetowej www.zus.pl. Istotną częścią wniosku jest: oświadczenie, czy zainteresowany uzyskaniem świadczenia posiada prawo do świadczeń emerytalno-rentowych lub innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a jeżeli tak, to ze wskazaniem nazwy świadczenia, organu przyznającego oraz wysokości świadczenia w kwocie brutto (w oświadczeniu należy wymienić wszystkie przysługujące świadczenia). Do wniosku oświadczenie należy dołączyć: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do 1 grupy inwalidów. Jeśli takie orzeczenie znajduje się w dokumentacji emerytalno-rentowej klienta w ZUS - nie trzeba go dołączać. Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli takie orzeczenie zostało wydane należy dołączyć je do wniosku - jeśli ZUS jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o świadczenie uzupełniające. Jeśli wcześniej nie zostało wydane orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku), oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Jeśli zainteresowany jest uprawniony do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze - do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych. W razie wątpliwości zapraszam do skorzystania z Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00 lub ekspertów w salach obsługi klienta w każdej placówce ZUS.

  • Numer: 40 (984)
  • Data wydania: 01.10.19
Czytaj e-gazetę