Czwartek, 19 września 2019

imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

RSS

220 tys. zł na inicjatywy społeczne dla naszych gmin

13.08.2019 00:00 sub

Godów, Gorzyce, Lubomia i Mszana otrzymały pieniądze w ramach marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Społeczna”.

POWIAT W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację 238 zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Podpisanie umów odbyło się 8 sierpnia w Raciborzu. Do 4 gmin powiatu wodzisławskiego trafi łącznie prawie 240 tys. zł. Po 60 tys. zł otrzymają Godów, Lubomi, Mszana i Gorzyce.(mad), (art)

  • Numer: 33 (978)
  • Data wydania: 13.08.19
Czytaj e-gazetę