Niedziela, 12 lipca 2020

imieniny: Jana, Pameli, Weroniki

RSS

Ekonowiny: Popraw jakość gleby

13.08.2019 00:00 sub

WFOŚiGW w Katowicach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Dofinansowanie w postaci dotacji można otrzymać na zakup wapna nawozowego. O wsparcie będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Aby otrzymać wsparcie należy dostarczyć wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz orygimałem faktury za wapno nawozowe lub środki wapnujące. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie należy składać do 31.12.2019 r. do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 283, 32 60 32 241 oraz w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach pod numerami: 32 23 12 631, tel. kom. 660 436 281.(eco)

  • Numer: 33 (978)
  • Data wydania: 13.08.19
Czytaj e-gazetę