Czwartek, 9 kwietnia 2020

imieniny: Mai, Dymitra, Dobrosławy

RSS

Kącik ZUS

21.05.2019 00:00 sub

Odpowiada Beata Kopczyńska rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Myślę o własnym biznesie, tylko boję się, że koszty mnie przerosną. Czy dla początkujących są jakieś mniejsze składki? Czy jest możliwość prowadzenia firmy na próbę?

Nie ma takiego pojęcia jak „firma na próbę”. Ale jeżeli na początku Pani biznesu nie spodziewa się Pani nie więcej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia to jest możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej. Zgodnie z przepisami nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej oraz której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W roku 2019 kwota przychodu z takiej działalności nie może więc w żadnym miesiącu przekroczyć kwoty 1125 zł. Działalność, o której mowa powyżej, nie podlega zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do ZUS, bowiem nie jest to działalność gospodarcza. Trzeba jednak pamiętać, iż jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa powyżej, przekroczy w danym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, wówczas działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu i jako taka podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w zależności od Pani sytuacji obowiązkowi ubezpieczeń w ZUS lub KRUS.

Mam firmę, chciałbym by w niej pomagała mi od czasu do czasu żona, np. prowadzić korespondencję z partnerami biznesowymi, wystawiać faktury, czyli takie rzeczy na jakie ja tracę sporo czasu, a dla niej byłaby to możliwość wdrożenia się w nowe obowiązki. Obecnie żona jest osobą bezrobotną. Czy mogę ją zgłosić do ubezpieczeń w ZUS?

Jeśli żona pozostaje z Panem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz będzie współpracować z Panem przy prowadzeniu działalności, może Pan ją zgłosić do ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba jednak pamiętać, iż osoba współpracującą nie jest objęta tzw. ulgą na start i „preferencyjnymi składkami ZUS”- dlatego za osobę współpracującą należy odprowadzić składki od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Nie należy również zapominać, iż w omawianej sytuacji o fakcie podjęcia współpracy przy działalności trzeba poinformować urząd pracy.

Czy można dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Jeśli nie podlega się obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, można dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia. Można zgłosić się do tych ubezpieczeń dobrowolnie, jeśli: mieszka się w Polsce, bądź nie mieszka się w Polsce, ale było się wcześniej objętym obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce, albo nie mieszka się w Polsce, ale mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dobrowolnymi ubezpieczeniami jest się objętym od dnia, który wskaże się we wniosku o objęcie nimi. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożony zostanie do ZUS ten wniosek. Jeżeli okres dobrowolnych ubezpieczeń przekroczy 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Otrzymuje się wtedy świadczenie w wysokości, która wynika ze stanu środków na koncie w ZUS.

  • Numer: 21 (966)
  • Data wydania: 21.05.19
Czytaj e-gazetę