środa, 8 lipca 2020

imieniny: Edgara, Elżbiety, Eugeniusza

RSS

Symboliczne poparcie

30.04.2019 00:00 sub

PSZÓW Spór dotyczący opodatkowania wyrobisk górniczych oraz kopalnianych obiektów pod ziemią toczy się od lat. Chodzi o różnice w interpretacji przepisów opodatkowania wyrobisk górniczych oraz kopalnianych obiektów pod ziemią. Ostateczną decyzję wydał w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny w 2011 r. Wówczas sędziowie stwierdzili, że opodatkowaniu podlegają tylko obiekty pod ziemią. Wyłączyli natomiast wyrobiska górnicze tłumacząc, że jest to zaliczane do przestrzeni w górotworze. Decyzja Trybunału niesie za sobą szereg konsekwencji. Wśród nich tę najważniejszą, czyli zwrot niesłusznie pobranego przez miasta podatku. W przypadku Pszowa chodzi o kwotę rzędu ponad 9 mln zł (nie wliczając w to odsetek i oprocentowania).

Podejmujemy wszelkie możliwe kroki, by uchronić miasto przed koniecznością spłaty tak gigantycznej kwoty – mówi burmistrz Pszowa Czesław Krzystała. W sprawie umorzenia zwrotu toczy się postępowanie sądowe, w którym stronami są miasto Pszów i Spółka Restrukturyzacji Kopalń. – Zatrudniliśmy sztab prawników, którzy szukają najlepszego dla miasta rozwiązania tej patowej sytuacji – dodaje burmistrz. Wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych opracowują specjalną ustawę. Głównym jej założeniem byłoby udzielenie z budżetu państwa niejakiej dotacji na spłatę zobowiązań. Krzystała podkreśla, że gdyby miasto zostało zmuszone do spłaty kilkunastomilionowego zobowiązania, wówczas konieczne byłoby drastyczne ograniczenie realizowania różnych zadań na rzecz mieszkańców. Przede wszystkim w sferze inwestycji. Co więcej, skutkowałoby to natychmiastową utratą płynności finansowej miasta, a w konsekwencji doszłoby do jego bankructwa. – To mógłby być przysłowiowy gwóźdź do trumny naszego miasta, które i tak boryka się od lat z problemami społecznymi wynikającymi z zamknięcia kopalni Anna – komentuje Krzystała. Przypomnijmy, że Pszów już w 2016 r. niesłusznie pobrany podatek oddał w wysokości prawie 500 tys. zł. W zeszłym roku również wystąpiła konieczność zwrotów, tym razem wyniosły nieco ponad 600 tys. zł.

Radni na jednej z ostatniej sesji jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia poparcia burmistrzowi w działaniach zmierzających do uregulowania kwestii nadpłat tytułem opodatkowania kopalnianej infrastruktury podziemnej. Dzięki temu Krzystała może podejmować wszelkie starania, inicjatywy i formy współpracy w kierunku pomyślnego rozwiązania problemu, w jak najmniej dotkliwy dla budżetu miasta i mieszkańców sposób. Radni wyrazili również pełną gotowość do aktywnego udziału w zamierzeniach burmistrza. Wydane przez radnych poparcie ma jednak głównie znaczenie symboliczne. O wszystkim zdecyduje sąd. (juk)

  • Numer: 18 (963)
  • Data wydania: 30.04.19
Czytaj e-gazetę