środa, 27 maja 2020

imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

RSS

Ekonowiny: Strażacy dostali nowy sprzęt

26.03.2019 00:00 sub

26 lutego w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. Przed siedzibą Muzeum odbyła się prezentacja pojazdów pożarniczych zakupionych w 2018r. dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego.

W 2018 r., dzięki połączeniu potencjału i doświadczenia NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach, po raz pierwszy w historii, udało się wdrożyć wspólny, priorytetowy Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Fundusz przekazał na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu dotacje w łącznej wysokości 5 475 554,75 zł. (w tym 3 412 290,62 zł pochodzące ze środków NFOŚiGW). Dodatkowo w 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach naboru wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa śląskiego dofinansował 226 zadań. Doposażono 227 jednostek OSP na łączną kwotą dotacji w wysokości 1 626 008,97 zł. W ramach zadania dofinansowano również zakup m.in.: aparatów ochrony dróg oddechowych, agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej. - W zakresie wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku współfinansowaliśmy 4 zadania na łączną kwotę 2,75 ml zł - mówią urzędnicy z katowickiego funduszu. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach udało się doposażyć PSP w pianotwórcze środki gaśnicze oraz inne środki neutralizujące substancje niebezpieczne dla środowiska, sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz do przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań, środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz 3 specjalistyczne pojazdy dla jednostek z Katowic, Piekar oraz Częstochowy. (eco)

  • Numer: 13 (958)
  • Data wydania: 26.03.19
Czytaj e-gazetę