Sobota, 19 października 2019

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

Diety radnych w górę

04.12.2018 00:00 sub

Na pierwszej sesji nowej rady gminy w Mszanie radni uchwalili m.in. podwyżkę swoich diet

MSZANA W poprzedniej kadencji przewodniczący rady otrzymywał 1325 zł miesięcznie, jego zastępca 850 zł, przewodniczący poszczególnych komisji 750 zł, a pozostali radni 650 zł. W nowej kadencji radni będą otrzymywać o 100 zł miesięcznie więcej, za wyjątkiem przewodniczącego rady gminy, którego dieta pozostaje bez zmian. – Wysokość diet jest adekwatna do kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji radnego – uzasadnił podwyżkę Mirosław Szymanek, wójt Mszany.

W razie nieobecności radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji, z należnej mu diety, potrącane będzie 150 zł za każdą nieobecność, czyli tyle samo co w poprzedniej kadencji.

Za zmianą wysokości diet zagłosowało 14 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu.

Bez zmian pozostało wynagrodzenie wójta. Tak jak do tej pory będzie ono wynosić 10180 zł brutto. (art)

  • Numer: 49 (942)
  • Data wydania: 04.12.18
Czytaj e-gazetę