Wtorek, 27 lipca 2021

imieniny: Natalii, Aureliusza, Jerzego

RSS

Rusza budżet obywatelski. Do podziału 200 tys. zł

09.10.2018 00:00 sub

Do końca października mieszkańcy Radlina mogą składać pomysły w ramach budżetu obywatelskiego. Proponować mogą praktycznie wszystko - od inwestycji po imprezy.

RADLIN Masz pomysł na zagospodarowanie skweru, a może unowocześnienie placu zabaw, czy remont chodnika? Włodarze Radlina zapraszają do udziału w drugiej edycji budżetu obywatelskiego. - Ubiegłoroczna, pierwsza w historii naszego miasta edycja tego przedsięwzięcia cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dlatego postanowiliśmy kontynuować ten pomysł – mówi burmistrz Radlina Barbara Magiera.

Zgłaszane przez mieszkańców propozycje dotyczyć mogą m.in. budowy placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, zagospodarowania skwerów i trawników, prowadzenia programów edukacyjnych oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Natomiast nie mogą być realizowane zadania, które m.in. miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością miasta, generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu oraz stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wartość jednego projektu nie powinna przekraczać 50 tys. zł. Włodarze planują przekazać do rozdysponowania 200 tys. zł.

Propozycje należy składać do 31 października za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na stronie internetowej www.budzet.radlin.pl. Zgłoszone pomysły muszą uzyskać również pisemne poparcie co najmniej 15 mieszkańców miasta. Propozycje, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną przedstawione mieszkańcom, którzy w głosowaniu wskażą te najbardziej potrzebne. Głosowanie będzie trwało od 19 listopada do 5 grudnia. Każdy z mieszkańców (który ukończył 16 lat) będzie mógł oddać swój głos tylko na jeden projekt. O kolejności pomysłów do realizacji zdecyduje suma punktów uzyskanych w głosowaniu. W takiej kolejności sfinalizowane zostaną projekty, aż do wyczerpania puli dostępnych środków.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego do realizacji wyłoniono cztery projekty. Wykonano boisko do piłki plażowej na terenie Parku Leśnego na Obszarach, ekologiczną ławkę do ładowania sprzętu elektronicznego w centrum miasta oraz zorganizowano festyn związany z nadaniem patrona Szkole Podstawowej nr 3. Trwają obecnie prace nad ostatnim pomysłem, czyli budową wiaty przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2. (juk)

  • Numer: 41 (934)
  • Data wydania: 09.10.18
Czytaj e-gazetę