Czwartek, 3 grudnia 2020

imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza

RSS

Epidemia koronawirusa:

List do redakcji

09.10.2018 00:00 sub

List do redakcji

Szanowna Redakcjo

W związku z zbliżającymi się wyborami samorządowym, w których kandydatem do rady powiatu jest obecna burmistrz Miasta Pszów Katarzyna Sawicka-Mucha, chciałbym opisać moje doświadczenia w kontaktach z Burmistrz, jako obywatela Pszowa zwracającego się z prośba o pomoc do Burmistrza miasta w związku z problemami, które mnie dotknęły.

Po raz pierwszy zwróciłem się do Burmistrz o pomoc w trakcie problemów z wymianą pojemnika na odpady. W 2015 roku zgłosiłem wymianę pojemnika na odpady z mniejszego na większy w UM Pszów z powodu powiększenia się ilości mieszkańców na posesji. Wymiany takiej dokonuje firma „Naprzód Rydułtowy„ na podstawie zawartej umowy z UM Pszów na oczyszczanie miasta z nieczystości i zgodnie z tą umową wyposażała posesje mieszkańców Pszowa w pojemniki na odpady.

Podczas wymiany firma „Naprzód Rydułtowy” chciała mnie wyposażyć w uszkodzony pojemnik, którego ja nie zgodziłem się przyjąć. Fakt ten zgłosiłem w UM Pszów. W odpowiedzi powiadomiono mnie, że po próbie wymiany pojemnika innego nie otrzymam. Wtedy to zwróciłem się z prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu do Burmistrz, pomocy nie otrzymałem ponieważ Burmistrz postanowiła bronić stanowiska prywatnej firmy „Naprzód Rydułtowy”.

Ponadto okazało się, że firma ta nie wywiązuje się z obowiązków ustalonych w zawartej umowie z UM Pszów i nie dokonuje mycia i dezynfekcji tych pojemników, pomimo że UM Pszów także za taką usługę płaci. Z tym problemem także zwróciłem się do burmistrz. Wtedy także się zawiodłem, ponieważ mimo mojej racji popartej przez zapisy w zawartej umowie UM Pszów z wykonawcą, uchwały, rozporządzenia i ustawy, Burmistrz postanowiła bronić stanowiska pracowników UM Pszów odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, a nie interesu mieszkańców, którym należy się wykonywanie tej usługi przez firmę „Naprzód Rydułtowy”.

Postawą tą Burmistrz zmusiła mnie do złożenia skargi na działalność burmistrz miasta do rady miasta, skarga przez radę miasta została uznana za zasadną.

Po raz drugi mój kontakt z Burmistrz miał miejsce w okresie zimowym 2017\18 podczas „akcji zima” prowadzonej przez ZGKiM w Pszowie na terenie miasta Pszów, w dzielnicy Krzyszkowice, a koordynowanej przez pracowników UM Pszów.

Podczas sporych opadów śniegu, boczny odcinek ulicy S .Okrzei, na którym znajduje się mój dom oraz domy dwóch innych rodzin, był zaniedbywany z powodu braku w odśnieżaniu, do którego dochodziło dopiero po interwencjach telefonicznych, co potwierdzili wszyscy mieszkańcy tego bocznego odcinka drogi. Ponadto, gdy odśnieżony zostawał tylko główny ciąg tej ulicy, to zepchnięty przez pojazd odśnieżający śnieg, dodatkowo utrudniał wjazd do bocznego odcinka drogi ponieważ nie zostawał usunięty.

Wtedy to po raz kolejny Burmistrz, mimo iż wszyscy mieszkańcy tego bocznego odcinka drogi przedstawili ten sam problem, oczekując zapewnienia, że sytuacja ta ulegnie poprawie, nie pomogła, lecz stanęła po stronie pracowników ZGKiM i koordynujących, którzy to twierdzili, że wszystko jest robione tak, jak należy. Wtedy złożyliśmy do rady miasta skargę na działalność burmistrz. Rada miasta uznała ją za bezzasadną. Czuję żal i rozczarowanie postawą burmistrza.

Ponadto w mojej ocenie spoglądając na miasta ościenne i ich dynamiczny rozwój zauważam, że niewiele się zmieniło w przeciągu ostatnich 4 lat w mieście Pszów. Chciałbym też zauważyć, że miasto Pszów jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Sebastian Pampuch

Odpowiedź burmistrz Katarzyny Sawickiej-Muchy

Z autorem listu miałam wielokrotnie do czynienia w czasie swojej 4-letniej kadencji. Uważam te spotkania za dość kontrowersyjne i mało przyjemne. Wynika to ze sposobu bycia tego Pana. To odczucie nie tylko moje, ale również wszystkich moich współpracowników i osób mających z tym Panem kontakt choćby przez chwilę. Zarzut autora co do wymiany pojemnika, jak i prowadzonej przez Gminę akcji zima został uznany przez Radę Miejską za bezzasadny, w związku z czym komentować go nie będę. Co do umowy z dnia 13 czerwca 2013 r. zawartej z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu naszego miasta i realizowania wszystkich jej zapisów, to z pełną świadomością pragnę podkreślić, że od grudnia 2014 r. (kiedy to objęłam stanowisko Burmistrza Miasta) umowa była realizowana zgodnie ze wszystkimi jej zapisami, czego niestety nie można stwierdzić w latach poprzednich, kiedy to Burmistrzem był mój poprzednik.

Czytając list mieszkańca ogarnął mnie smutek i wielkie niezadowolenie z tego powodu, że nie docenia się czteroletnich osiągnięć, których Miasto dokonało. Czy w ocenie autora listu realizacja zadań inwestycyjnych takich, jak: remont drogi wojewódzkiej; remonty dróg powiatowych: ul. Traugutta, ul. K. Miarki; remonty dróg gminnych: ul. Lipowej, ul. Dworskiej, ul. bocznej Staffa, ul. Chrószcza, ul. Okrzei, ul. Wolczyka, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, (...), przebudowa dróg gminnych ul. Kruczkowskiego oraz ul. Majakowskiego(...) oznacza, że nic się nie dzieje? Ponadto w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej aktualnie realizowane jest zadanie związane z przebudową drogi gminnej – ul. Sportowej(...). Czy w ocenie autora listu rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej (...), zakup samochodów ratunkowo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Pszowie i Krzyżkowicach (...) stanowi małą liczbę zadań zrealizowanych?(...) A to, że w ramach ograniczenia niskiej emisji uzyskano dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania, z czego już skorzystało 100 domostw. Miasto złożyło również 2 wnioski na montaż solarów, fotowoltaiki, pomp ciepła oraz wymianę kotłów centralnego ogrzewania na ekologiczne, w tym również gazowe. Ponadto w placówkach szkolno-przedszkolnych dzieje się bardzo dużo, gdzie choćby w ramach RPO w programach Aktywny przedszkolak oraz Wszyscy razem utworzono nowe oddziały przedszkolne z organizacją dodatkowych zajęć logopedycznych i korekcyjnych, oraz objęto specjalistycznym wsparciem dzieci z niepełnosprawnością. (...) Dzięki pozyskanym środkom finansowym dla wszystkich szkół zakupiony został nowy sprzęt komputerowy. (...) A dzięki temu, że miasto podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem LYSKOR, można było pozyskać fundusze na montaż siłowni na wolnym powietrzu, a w roku następnym możliwa będzie modernizacja placów zabaw dla najmłodszych. Z inicjatywy Burmistrza Miasta zintensyfikowano również działania związane z gazyfikacją całego Miasta. Zainteresowani mieszkańcy złożyli wnioski do gazowni w Rybniku, przed nimi podpisanie stosownych umów na dostarczenie gazu do budynków.

Jeśli chodzi o sytuację finansową Gminy, to chciałabym zauważyć, iż obecnie jest ona stabilna, płynność nie została zachwiana. Jedynym, bardzo istotnym problemem naszego Miasta są zwroty podatku od wyrobisk górniczych, ale to problem nie tylko nasz, ale wszystkich gmin górniczych.(...).

Serdecznie pozdrawiam Państwa, a szczególnie autora listu. Katarzyna Sawicka-Mucha burmistrz Pszowa

  • Numer: 41 (934)
  • Data wydania: 09.10.18
Czytaj e-gazetę