Niedziela, 29 listopada 2020

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

Epidemia na Śląsku:

Ekonowiny: Program sprawdzi czy spalałeś śmieci

09.10.2018 00:00 sub

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Metodykę wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych”, która została opracowana w trakcie prac nad aktualizacją Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego.

Wraz z przyjętą metodyką opracowano program komputerowy o nazwie „POP FENIKS” zawierający algorytm obliczeniowy, który na podstawie wprowadzonych wyników analiz (po przebadaniu próbki w laboratorium) szybko wskazuje, czy w indywidualnych urządzeniach grzewczych były spalane lub współspalane odpady. Program ten, podobnie jak i metodyka, został przygotowany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na zlecenie Województwa Śląskiego. „POP FENIKS” to narzędzie, które już wkrótce zostanie nieodpłatnie przekazane wszystkim zainteresowanym gminom oraz strażom miejskim i gminnym województwa śląskiego. Ma ono wesprzeć walkę samorządów gminnych z niską emisją poprzez wykrywanie nielegalnego procederu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych.

Jak działa nowy system? Próbkę odpadu paleniskowego należy pobrać za pomocą łopatki (wykonanej ze stali nierdzewnej) bezpośrednio z popielnika w ilości około 1 kg do pojemnika transportowego wykonanego ze stali nierdzewnej. Wykorzystanie zarówno łopatki oraz pojemnika wykonanych ze stali nierdzewnej jest wymagane w celu uniknięcia skażenia próbki materiałami niepożądanymi, mogącymi wpłynąć na wynik analiz fizykochemicznych. Próbkę odpadu paleniskowego pobiera się partiami z różnych części popielnika, tak aby zapewnić jak największą jednorodność i reprezentatywność próbki. W miarę możliwości dopuszcza się pobranie w całości odpadu paleniskowego (popiołu) obecnego w popielniku kontrolowanego urządzenia grzewczego. Próbkę odpadu paleniskowego pobierają osoby przeszkolone w tym zakresie. Po pobraniu próbki odpadu paleniskowego pojemnik należy zaplombować i sporządzić stosowny protokół Tak pobraną próbkę należy przekazuje się do laboratorium, celem przeprowadzenia stosownych oznaczeń, zgodnie z metodyką wykrywania nielegalnego spalania lub współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.(acz)

  • Numer: 41 (934)
  • Data wydania: 09.10.18
Czytaj e-gazetę