Wtorek, 26 marca 2019

imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

RSS

Ekonowiny: Są pieniądze na ochronę przyrody

28.08.2018 00:00 red.

Na rekultywację zdegradowanych terenów pogórniczych NFOŚiGW przekazał dotację w wysokości 348 815 zł Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.) w Bytomiu.

Umowa w tej kwestii została zawarta także w lipcu br. przez Pełnomocnika, Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosława Rolińskiego, a ze strony beneficjenta przez Wiceprezesa Zarządu SRK S.A. Jacka Szuścika i Wiceprezes Zarządu SRK S.A. Beatę Barszczowską. Spółka Restrukturyzacji Kopalń jako beneficjent przeprowadzi przedsięwzięcie pn. Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77. Będą to działania naprawcze w związku z wcześniejszą działalnością Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze. Powstała szkoda górnicza w postaci obniżenia terenu powoduje podniesienie poziomu wód gruntowych i zawodnienie podczas okresowego zalewania wodami opadowymi. Rekultywacja ma istotne znaczenie wobec planowanej w tamtym rejonie inwestycji, która ma być umiejscowiona pomiędzy ul. Św. Wojciecha i nasypem kolejowym.

Prace naprawcze będą prowadzone bezpośrednio przy obniżeniu terenu po osiadaniach górniczych, które jest przyczyną powstania niecki bezodpływowej o powierzchni 2,30 ha. W konsekwencji ma nastąpić odwodnienie tego obszaru i zabezpieczenie nieruchomości przed zalewaniem wodami opadowymi. Powierzchnia gruntów poddana rekultywacji wyniesie 0,21 ha. Długość wykonanych rowów i rurociągów technologicznych sięgnie 114,93 m. Zostanie także zbudowana i uruchomiona przepompownia. Tzw. efektem ekologicznym będzie poprawienie stosunków wodnych na powierzchni 2,30 ha. Zostanie on osiągnięty pod koniec września 2019 r.

Dofinansowanie obu powyżej opisanych inicjatyw zostanie przekazane przez NFOŚiGW ze środków programu priorytetowego pn. Geologia i górnictwo, Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin, który wpisuje się w politykę ekologiczną kreowaną przez Ministerstwo Środowiska.

(eco)

  • Numer: 35 (928)
  • Data wydania: 28.08.18
Czytaj e-gazetę