Niedziela, 24 lutego 2019

imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy

RSS

Najlepszy w Polsce

03.07.2018 00:00 sub

Jakub Durczok, uczeń klasy IA wodzisławskiego I Liceum Ogólnokształcącego zajął pierwsze miejsce w Polsce w konkursie „Pokaż nam język”. Finał XVIII edycji konkursu, zorganizowanego przez Wyższe Szkoły Bankowe, odbył się w dniach 14-15 czerwca w Poznaniu.

WODZISŁAW ŚL. Temat przewodni konkursu brzmiał: „Wolność kocham i rozumiem. Czym jest wolność dla młodego pokolenia?”. I na taki właśnie temat wypowiadał się Jakub w Poznaniu w języku angielskim, najpierw w formie pisemnej, a następnie ustnie, podczas debaty 5 najlepszych uczniów w Polsce.

Konkurs ten poprzedzony był na początku maja indywidualnym etapem internetowym- testem z języka angielskiego lub niemieckiego. Po zgłoszeniu szkoły do konkursu przez Hannę Knopek - szkolnego koordynatora, wszyscy chętni uczniowie I LO w Wodzisławiu Śl. mogli indywidualnie zarejestrować się i sprawdzić swoje kompetencje językowe z wybranego języka.

Do konkursu przystąpiła liczna grupa uczniów, ale maksymalną możliwą ilość punktów na tym etapie zdobył właśnie Kuba, rozwiązując test internetowy bezbłędnie i jak się okazało w bardzo krótkim czasie, co dało mu 3. miejsce w Polsce. W samym Poznaniu Kuba potwierdził swoje umiejętności i zwyciężył.

Jakuba do konkursu przygotował anglista Rafał Gąsiorowski. (red.)

  • Numer: 27 (920)
  • Data wydania: 03.07.18
Czytaj e-gazetę