środa, 30 września 2020

imieniny: Honoriusza, Wery, Hieronima

RSS

Przedwojenny schron przegrał z myjnią

26.09.2017 00:00 sub

Na działce przy ul. Paderewskiego trwają prace budowane. Rozebrano dawny schron przeciwlotniczy, co wzbudziło kontrowersje.

PSZÓW Przedwojenny schron przeciwlotniczy znajdował się przy ul. Paderewskiego, na prywatnej posesji. – Schron jest właśnie rozbierany. Nie wiem, kto wydał na to zgodę, ale proszę o interwencję w tej sprawie – mówi nam Grzegorz Bizoń ze Stowarzyszenia Paramilitarnego „Prochownia 1910”. Dodaje, że ubolewa nad rozbiórką schronu. – Był pamiątką, reliktem dawnych czasów. Przypominał o dziejach ziemi pszowskiej oraz o tym, że kiedyś takie schrony były potrzebne społeczeństwu – mówi.

Pszów bez ważnego dokumentu

Schrony przeciwlotnicze tak jak każda nieruchomość, która zostanie uznana za zabytek, może być chroniony poprzez m.in. wpis do rejestru zabytków, ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii czy ujęcie w gminnej ewidencji zabytków. Jeżeli obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, to przed rozbiórką konieczne jest wykreślenie go z niego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeżeli zaś widnieje w gminnej ewidencji zabytków, to zgodnie z Prawem Budowlanym uzgodnienia konsultowane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (WKZ). Wówczas konserwator może zgodzić się na rozbiórkę lub też podjąć decyzję o zachowaniu obiektu. – W tym konkretnym przypadku nie było żadnych uzgodnień z WKZ, gdyż obiekt nie podlegał żadnej ochronie konserwatorskiej. Warto zaznaczyć, że Pszów do dziś nie ma wprowadzonej gminnej ewidencji zabytków – mówi Rafał Wiloch, starszy inspektor ds. przemysłu, techniki i wywozu zabytków za granicę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Dodaje, że w związku z tym właściciel działki prawdopodobnie uzyskał standardowe pozwolenie na rozbiórkę schronu.

Myjnia zamiast schronu

Organem wydającym pozwolenia na m.in. rozbiórkę obiektów jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Jednak urząd nie ma żadnych danych czy informacji na temat schronu przeciwlotniczego przy ul. Paderewskiego. – Wydział Administracji Architektoniczno–Budowlanej poinformował mnie, że nie znalazł w swoich zasobach takiego dokumentu świadczącego o istnieniu schronu przy ul. Paderewskiego w Pszowie czy np. o wydanym pozwoleniu na jego rozbiórkę – mówi Józef Szymaniec z wodzisławskiego starostwa.

Z tablicy informacyjnej postawionej na działce gdzie znajdował się schron, dowiadujemy się, że w tym miejscu powstanie myjnia samochodowa z trzema stanowiskami. (juk)

  • Numer: 39 (880)
  • Data wydania: 26.09.17
Czytaj e-gazetę