Poniedziałek, 23 września 2019

imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

RSS

Wojsko w Pszowie? To możliwe!

26.09.2017 00:00 sub

Pszów jest brany pod uwagę przy lokowaniu bazy jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej

PSZÓW Okazuje się, że od pewnego czasu Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) interesuje się Pszowem. Konkretnie, zainteresowanie wzbudziły tereny po kopalni Anna.

Możliwe, że to właśnie tam powstanie siedziba batalionu piechoty lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) województwa śląskiego. Na niemal 80 hektarach po byłej kopalni znajdują się m.in. strzelnica czy szyby. Takie zaplecze mogłoby być wojsku przydatne.

Wojsko na kopalni?

W ostatnim czasie wysłannicy MON–u oceniali przydatność pokopalnianych terenów dla WOT. W mieście byli nawet dwukrotnie na oględzinach. Co należy podkreślić, to fakt, że tych terenów MON w żaden sposób nie musiałby przejmować od miasta, bo przecież należą do skarbu państwa. – Byłby to doskonały przykład, że państwo w jakiś sposób dba o tereny, na których kiedyś prosperowały duże zakłady pracy – mówi Dawid Topol, wiceburmistrz Pszowa. Dlatego pomysł MON–u na drugie życie dla kopalni Anna włodarzom bardzo się spodobał.

Korzyści dla miasta

Ale WOT poza funkcją militarną mogą mieć duże znaczenie na rynku pracy. – Pojawią się dodatkowe miejsca pracy, bo przecież ktoś będzie musiał obsługiwać żołnierzy np. przygotować posiłki. Wraz z wojskiem do Pszowa przyjadą również rodziny żołnierzy. Ich dzieci pójdą do szkoły, żony do sklepów. Gospodarka będzie się nakręcać – podkreśla Dawid Topol. Na konkrety trzeba jednak poczekać. Zgodnie z zapowiedziami MON–u tworzenie WOT w województwie śląskim rozpocznie się w 2018 r. Natomiast decyzja co do lokalizacji bazy ma się pojawić na przełomie września i października.

Plany MON–u

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym, kolejnym obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych, rodzajem Sił Zbrojnych RP. W ich skład wchodzą żołnierze zawodowi oraz ochotnicy, którzy pełnią nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową. Formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się wraz z początkiem 2017 r. Założenie jest takie, że w każdym województwie powstanie jedna brygada WOT. Obecnie utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim, w tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy. Formowane są też kolejne trzy brygady: jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu, w tych jednostkach obecnie trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową, pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są na wiosnę 2018 r. WOT będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będą stanowić siłę wiodącą. (juk)

  • Numer: 39 (880)
  • Data wydania: 26.09.17
Czytaj e-gazetę