Piątek, 23 sierpnia 2019

imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży

RSS

Dostali pieniądze na aktywizację mieszkańców

05.09.2017 00:00 sub

RADLIN  Ponad 400 tys. zł miasto przeznaczy na rewitalizację osiedla Emma. Zadnie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców z obszarów rewitalizacji miasta Radlin. Jak wyjaśnia Marek Gajda z radlińskiego magistratu, zadanie będzie realizowane poprzez Programy Aktywności Lokalnej. A jego celem będzie rozwój lokalny rozumiany jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, niezaradnych życiowo, seniorów, osób niepełnosprawnych i młodzieży. - Te działania pozwolą w dalszej perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku lokalnym - mówi Marek Gajda. Dodaje, że osoby objęte wsparciem zostaną wybrane spośród mieszkańców obszarów zdegradowanych (dzielnice: Głożyny, Reden, Biertułtowy, Obszary) i obszaru rewitalizacji (dzielnica Marcel). Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych wsparciem. (juk)

  • Numer: 36 (877)
  • Data wydania: 05.09.17
Czytaj e-gazetę