Wtorek, 20 sierpnia 2019

imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela

RSS

Ważne terminy w programie „Rodzina 500+”

05.09.2017 00:00 sub

Ciągle trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o terminach obowiązujących przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze.

KRAJ Jeśli wnioskodawca złożył kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, to przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Natomiast złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Z kolei gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Resort przypomina, że do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Jednak wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Jeśli wniosek został złożony do 31 sierpnia, ale znalazły się w nim błędy, to gmina bądź OPS wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli wniosek będzie niekompletny, gdyż będzie brakować np. dodatkowych dokumentów potwierdzających istotne w danej sprawie okoliczności, wówczas gmina wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Obowiązuje tu zasada pisemności postępowania – gmina wezwie nas do poprawienia wniosku/uzupełnienia braków w formie pisemnej lub elektronicznie (jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem portalu „Emp@tia” lub przez EPUAP).

Ministerstwo zaznacza, że ewentualny kontakt z wnioskodawcą – obok tradycyjnej formy pisemnej – może odbyć się również telefonicznie lub poprzez e-mail. Dlatego też warto podać w odpowiedniej rubryce we wniosku swój numer telefony i adres e-mail. Umożliwia to często szybsze usunięcie nieprawidłowości lub uzupełnienie wniosku niekompletnego, jeśli w danej sprawie wymagane będą dodatkowe korekty wniosku, wyjaśnienia, dokumenty, załączniki. PAP samorząd

Wniosek o świadczenie 500+ możemy złożyć w prosty sposób online poprzez cztery kanały:

– stronę Obywatel.gov.pl,

– bankowość elektroniczną,

– portal Emp@tia oraz

– Platformę Usług Elektronicznych ZUS – PUE ZUS.

Wypełniony wniosek można też złożyć osobiście w urzędzie lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data nadania na poczcie). Ze względu na duże zainteresowanie składaniem wniosków Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do korzystania ze ścieżki online.

  • Numer: 36 (877)
  • Data wydania: 05.09.17
Czytaj e-gazetę