Piątek, 23 sierpnia 2019

imieniny: Apolinarego, Filipa, Róży

RSS

Tak usuwa się azbest w Marklowicach

05.09.2017 00:00 sub

Z początkiem września gmina rozpocznie usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych. Do końca roku niebezpieczny azbest zostanie usunięty z 6 posesji. Co istotne gmina sfinansuje nie tylko usunięcie eternitu, ale również wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki.

MARKLOWICE W sumie w projekcie uczestniczy 50 posesji, na których znajduje się 65 obiektów. Jak podkreśla Tadeusz Chrószcz, wójt Marklowic, zainteresowanie mieszkańców projektem było duże, ale środki finansowe są ograniczone. Przypomnijmy, że zadanie zakłada kompleksową wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest, czyli demontaż i utylizację starego pokrycia dachowego, montaż folii dachowej, przekładkę i uzupełnienie ołacenia dachu, wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki oraz przekładkę rynien dachowych i rur spustowych.

W celu realizacji zadania, gmina w drodze przetargu wybrała firmę, która zajmie się usunięcie azbestu i wykonaniem nowych dachów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo Deker-Bud z Rydułtów. Firma wykona zadanie za nieco ponad 915,5 tys. zł. Jak informuje urząd gminy, została już zawarta umowa z wykonawcą. A przedsiębiorca przedstawił wstępny harmonogram robót. - W roku bieżącym planujemy wymienić azbestowe pokrycia dachów na 6 posesjach, a w 2018 r. na pozostałych. Pracownicy wykonawcy odwiedzili już posesje mieszkańców wyznaczone do wymiany w tym roku, dokonali wstępnych pomiarów połaci dachowych i są na etapie kompletowania niezbędnych materiałów. Pierwsze wymiany pokryć dachowych planowane są wstępnie na początek września - informuje Tadeusz Chrószcz, wójt Marklowic.

Tak szeroki zakres prac jest możliwy ze względu na to, że na ich realizację gmina uzyskała dotację w wysokości 85% ze środków Subregionu Zachodniego. Inne gminy naszego powiatu do tej pory ograniczały się jedynie do przekazywania dofinansowania na usunięcie azbestu. Nowy dach właściciel budynku musiał zrobić sobie we własnym zakresie. (juk)

  • Numer: 36 (877)
  • Data wydania: 05.09.17
Czytaj e-gazetę