Niedziela, 28 lutego 2021

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Kącik ZUS

09.05.2017 00:00 red.

Aldona Węgrzynowicz – rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Moja babcia odebrała emeryturę jej zmarłego męża a mojego dziadka, którą ZUS przysłał tuż po jego pogrzebie. Czy będzie musiała ją oddać? Dlaczego ZUS wysłał pieniądze po śmierci dziadka?

Niestety pieniądze wypłacone w następnym miesiącu po śmierci emeryta, rencisty – trzeba zwrócić, jako nienależnie pobrane świadczenia. Pani babcia powinna, więc jak najszybciej skontaktować się z ZUS. Jeśli to było świadczenie, które zmarłemu się należało (tj. za miesiąc, w którym dziadek zmarł – bez względu na to, w jakim dniu miesiąca) wtedy ZUS, jeśli otrzyma wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia, wyda formalną decyzję i przekaże te pieniądze osobom uprawnionym. W przypadku, gdy odebrane zostało świadczenie już nienależne – koniecznym jest jego zwrot. Osoby w trudnej sytuacji mogą złożyć wniosek o rozłożenie pobranej kwoty na raty. Żeby tego uniknąć, warto pamiętać o tym, żeby możliwie szybko po pogrzebie poinformować ZUS o śmierci bliskiej nam osoby, zwłaszcza jeśli zlecamy formalności zakładowi pogrzebowemu. Obecnie bardzo duża ilość spraw związanych z pogrzebem zlecana jest zakładom pogrzebowym i to właśnie za ich pośrednictwem ZUS otrzymuje informację o zgonie świadczeniobiorców. Niestety, dowiaduje się o tym dopiero przy składaniu wniosków o zasiłki pogrzebowe, często po upływie 2 – 3 tygodni od pogrzebu. Dlatego zdarzają się sytuacje późniejszego – niż określonego w przepisach – wstrzymania wypłaty, więc jeśli sami nie poinformowaliśmy Zakładu o odejściu bliskiej nam osoby albo zrobiliśmy to za późno i ZUS zrealizował kolejną wypłatę już po śmierci – takich pieniędzy najlepiej nie odbierać. W przypadku, gdy świadczenia będą należne – te pieniądze, jak wspomniałam na pewno nie przepadną – zostaną wypłacone najbliższym (żonie, dzieciom) uprawnionym do świadczenia po osobie zmarłej po złożeniu przez nich wniosku. Dlaczego dochodzi do sytuacji, gdy ZUS wypłaca emeryturę czy rentę po śmierci swojego świadczeniobiorcy? Mechanizm jest prosty. Dopóki do ZUS nie zostanie dostarczony akt zgonu – Zakład nie wie o śmierci i wypłaca pieniądze. Prędzej czy później taka informacja do ZUS jednak wpływa i wtedy wypłaty zrealizowane już po śmierci – trzeba zwrócić. Dlatego warto pamiętać o powiadomieniu ZUS o odejściu bliskiej nam osoby i dostarczeniu aktu zgonu. Na tej podstawie wstrzymana zostaje dalsza wypłata. Przepisy nie przewidują możliwości, aby z takich świadczeń pokrywać koszty pogrzebu czy wystawienia pomnika, a nawet spłaty zadłużenia osoby, która pobierała świadczenie.

  • Numer: 19 (860)
  • Data wydania: 09.05.17
Czytaj e-gazetę