Czwartek, 25 lutego 2021

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

Wieczorek za... Wieczorka, czyli bokser patronem ulicy zamiast komunistycznego polityka

09.05.2017 00:00 red.

RADLIN Miasto przystąpiło do drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie zmian nazw ulic w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Do 14 kwietnia mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje w specjalnych urnach na terenie miasta. Teraz, otrzymają karty do głosowania z propozycjami nowych nazw ulic.

Podczas kwietniowej sesji radny Andrzej Gaca, przewodniczący komisji ds. przygotowania procedury zmian nazw ulic na terenie Radlina poinformował o postępach zespołu. – Z propozycji złożenia nowych nazw ulic skorzystało 40 osób. Komisja podjęła decyzję, że pod głosowanie mieszkańców zostaną poddane wszystkie propozycje nowych nazw ulic, które spełniały wymogi podane w konsultacjach – mówił Gaca. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, czyli tzw. ustawa dekomunizacyjna. Zgodnie z zapisami ustawy samorządy muszą dokonać zmian tych nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (w tym dróg, ulic, mostów i placów), które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia czy daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo propagujące taki ustrój w inny sposób. W Radlinie mieszkańcy będą mogli wybrać nową nazwę. Po zebraniu wszystkich wyników zostaną one przedstawione radnym. To rada miejska podejmie ostateczną decyzję.

Bokser zamiast komunisty

Na ul. Wieczorka najwięcej głosów dotyczyło zmiany nazwy z ulicy Józefa Wieczorka, przedwojennego komunistycznego polityka (był posłem na Sejm II RP) i powstańca śląskiego na... Józefa Wieczorka, który był przedwojennym bokserem z Rybnika, uczestnikiem Mistrzostw Europy w 1930 r., oraz dwukrotnym wicemistrzem kraju (w 1929 i 1931 r.). Inne propozycje dotyczące tej ulicy, które zgłosili mieszkańcy to: Józefa Piłsudskiego, Górniczego Stanu oraz Mleczna.

Powrót do przeszłości?

Mieszkańcy ul. Findera w zdecydowanej większości przypomnieli o poprzedniej nazwie tej ulicy, czyli z czasów sprzed połączenia Radlina z Wodzisławiem Śl. Wtedy biertułtowskie osiedle mieściło się przy ul. Wolności. Ta propozycja uzyskała 13 głosów. Inne zgłoszone propozycje to: Kulturalna, Mikołaja Reja, Radlińskich Olimpijczyków, Sportowa, Śląska, Storczykowa oraz Kwiatowa. – W przypadku tej ostatniej propozycji, istniejąca ul. Kwiatowa po prostu wydłużyłaby się o kolejne tereny. Warto również pamiętać, że wówczas zmieniłaby się numeracja budynków mieszkalnych. Dokładnie byłaby kontynuacją numeracji istniejącej Kwiatowej – mówi Marek Gajda z radlińskiego magistratu.

Kto i gdzie może głosować?

Mieszkańcy (obecnych) ulic Findera i Wieczorka otrzymali pisma z formularzem do głosowania. Na formularzach znajdą się uzasadnienia nowych nazw ulic. Tak, aby każdy z mieszkańców był świadomy, że np. w przypadku ul. Józefa Wieczorka proponuje się zmianę ulicy na innego Wieczorka. Od 3 do 21 maja radlinianie mogą głosować, wrzucając wypełniony formularz w wybranych miejscach w mieście. Urny znajdują się w Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, urzędzie miasta i siedzibie Straży Miejskiej. Dodatkowo przy ul. Wieczorka na wniosek mieszkańców, uruchomiony został dodatkowy punkt, w jednym ze sklepów spożywczych.

(juk)

  • Numer: 19 (860)
  • Data wydania: 09.05.17
Czytaj e-gazetę