środa, 21 sierpnia 2019

imieniny: Joanny, Kazimiery, Wiktorii

RSS

KONKURS Najlepsza jednostka OSP powiatu wodzisławskiego 2016 r.

01.11.2016 00:00 red.

Patronat honorowy: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. st. kpt. mgr inż. Marek Misiura, Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka.

OSP Uchylsko

Jednym z powodów do dumy mieszkańców malutkiego Uchylska jest z pewnością miejscowa OSP. Blisko osiemdziesięcioletnią historię jednostki tworzyło kilkuset strażaków-ochotników, dla których życie i mienie bliźniego było największą wartością, a niesienie pomocy misją trwającą nieraz całe życie. Przez OSP Uchylsko przewinęło się kilka pokoleń, często bywało tak, że młodzież do służby w straży motywowali starsi członkowie rodziny, nie rzadko do strażackiej społeczności wchodziły całe familie.

Historia Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uchylsku ma swój początek 15 października 1939 roku. Wówczas to z inicjatywy sołtysa gromady Uchylsko Antoniego Kuczy doszło do pierwszych wyborów zarządu. Naczelnikiem został Rudolf Mozes. Jednym z założycieli jednostki oraz jej ważną postacią, a także twórcą kroniki OSP Uchylsko był Augustyn Gołąbek. W tamtym czasie strażacy-ochotnicy dysponowali jedną pompą ręczną, 250 mb węża, dwiema drabinami, sześcioma oskardami strażackimi, dwiema linami oraz dziesięcioma kompletami umundurowania i taką samą liczbą hełmów.

– Na początku lat 40. jednostka zaczęła brać udział w zawodach strażackich odbywających się na terenie ówczesnego powiatu raciborskiego. Nasze drużyny zajmowały w kolejnych latach czołowe miejsca – opowiada obecny prezes OSP Uchylsko Michał Glenc, który stanowisko to piastuje od 1997 roku. O historii opowiada, posiłkując się treścią kroniki (istnieje od 15 marca 1956 r.), którą stopniowo uzupełnia o informacje dotyczące ostatnich wydarzeń z życia jednostki. – W 1946 roku związek przestał istnieć. Powodem były zniszczenia wskutek działań wojennych wioski, sprzętu oraz skromnej remizy. Dopiero w 1956 roku, dzięki działaniom Jana Szwedy, Franciszka Stajera i ówczesnego naczelnika OSP Gorzyczki Józefa Grzybka postanowiono reaktywować jednostkę – przytacza prezes.

Na początku lat 60. mieszkańcy wioski w tzw. czynie społecznym, przy jednoczesnym wsparciu władz lokalnych, wybudowali miejscowym strażakom remizę. W tym okresie ochotnicy z OSP Uchylsko zaczęli brać udział w zawodach oraz ćwiczeniach.

Ważnym momentem w historii jednostki było powołanie do życia żeńskiej drużyny pożarniczej, co warto podkreślić – w tamtym czasie jedynej w gminie. W skład zespołu wchodziły druhny: Edyta Biskupek, Sabina Wacławczyk, Dominika Polnik, Aleksandra Sychta, Justyna Koch, Aleksandra Kaczmarczyk, Agnieszka Kijas. W nieco zmienionym zestawieniu drużyna z sukcesami rywalizowała w imprezach rangi gminnej, powiatowej i później wojewódzkiej. Na ostatnim z tych szczebli mierzyła się w 2006 oraz w 2010 roku w Częstochowie.

Jak na niewielką społeczność zamieszkującą Uchylsko, liczba stałych członków tamtejszej OSP robi wrażenie. – Może i jesteśmy najmniejszą jednostką w powiecie, ale to nie oznacza, że najsłabszą – ocenia z satysfakcją Michał Glenc, przekonując, że na strażaków z Uchylska można liczyć zawsze i wszędzie.

MAD


Sprzęt:

Strażacy z Uchylska korzystają z wozu strażackiego marki żuk z 1996 roku.

W wyposażeniu jednostki znajdują się także pompy, w tym szlamowa pompa Honda oraz pompa M8.

Zarząd – wybrany w marcu 2016 roku (liczbę osób wchodzących w jego skład zwiększono z pięciu do siedmiu)

Prezes: Michał Glenc

Naczelnik: Henryk Polnik

Wiceprezes: Grzegorz Wieczorek

Sekretarz: Krzysztof Szweda

Skarbnik: Marek Czyżowski

Gospodarz: Mariusz Glenc

Członek: Daniel Chłapek

Członkowie

Jednostka liczy dwudziestu czynnych członków, w tym cztery kobiety. Siedemnastu członków posiada uprawnienia do wyjazdów na akcje. Dawniej OSP Uchylsko posiadała drużynę młodzieżową dziewcząt, odnoszącą sukcesy nawet na zawodach rangi wojewódzkiej (2006 oraz 2010 rok w Częstochowie).

Komisja Rewizyjna

Szymon Sychta

Bartłomiej Sitek

Jerzy Szkatuła

Remiza

Pierwszy budynek oddano do użytku 15 października 1961 roku. Z kroniki dowiadujemy się, że oprócz strażackiego wyposażenia mieściła się w nim świetlica wiejska z telewizorem. Organizowano tam szkolenia, imprezy wiejskie, festyny, dożynki i wiele innych wydarzeń. Przez kolejne cztery dekady nie przeprowadzono w nim jednak prac remontowych. Dopiero w 2000 roku dokonano wielkiej modernizacji remizy, tworząc przy okazji świetlicę, z której korzysta Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach.

  • Numer: 44 (833)
  • Data wydania: 01.11.16
Czytaj e-gazetę