środa, 15 lipca 2020

imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona

RSS

Kącik ZUS

06.09.2016 00:00 red.

Odpowiada: Aldona Węgrzynowicz rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Moja mama we wrześniu obchodzić będzie setne urodziny. Czy to prawda, że z tego tytułu ZUS wypłaca jakieś świadczenie?

Tak, to prawda. ZUS wypłaca osobom, które ukończyły 100 lat świadczenie honorowe, przyznawane przez prezesa ZUS. Jest ono wypłacane co miesiąc i wynosi 100 procent kwoty bazowej. Aktualnie kwota ta to 3408,62 zł (zmienia się od 1 marca każdego roku). Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat rozpatrywane są z urzędu (więc nie trzeba troszczyć się o złożenie stosownego wniosku). Jeśli chodzi o osoby, które nie pobierają świadczeń emerytalno–rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego. Powinien złożyć go sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego dowodu osobistego, ewentualnie kserokopie paszportu i odpisy skróconego aktu urodzenia.


  • Numer: 36 (825)
  • Data wydania: 06.09.16
Czytaj e-gazetę