Wtorek, 20 sierpnia 2019

imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela

RSS

Pałac Dietrichsteinów doczeka się remontu?

06.09.2016 00:00 red.

Projekt kompleksowej modernizacji cennego wodzisławskiego zabytku znalazł się wśród 15 kluczowych inwestycji z zakresu kultury

WODZISŁAW ŚLĄSKI Pojawiła się szansa na kompleksową modernizację jednego z najcenniejszych wodzisławskich zabytków – Pałacu Dietrichsteinów, mieszczącego Muzeum i Urząd Stanu Cywilnego. Obiekt znalazł się w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego zawierającej listę 15 najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury rekomendowanych do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego.

Uszkodzenia pałacu

Ubieganie się o znalezienie na liście była walką z czasem. Pod koniec lipca marszałek województwa zwrócił się do wszystkich czterech subregionów na Śląsku o wytypowanie swoich propozycji. Nasz Subregion Zachodni wybrał m.in. wodzisławski pałac. – Mieliśmy 10 dni na skompletowanie dokumentacji – mówi prezydent Mieczysław Kieca. 23 sierpnia zarząd województwa podjął uchwałę z 15 projektami kluczowymi wybranymi spośród 20. Modernizacja pałacu znalazła się w rankingu razem z m.in. przebudową i rozbudową kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej w Bytomiu czy przebudową i remontem budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Listę zaopiniuje teraz minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jeśli zgodzi się z wyborem województwa, będzie można starać się o dofinansowanie nawet rzędu 80 proc. wartości inwestycji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że renowacja pałacu pochłonie około 21 mln zł. Bez wsparcia unijnego Wodzisław nie dałby rady wyremontować zabytku.

Terminy i przygotowanie do przedsięwzięcia

W urzędzie miasta przekonują, że są przygotowani do realizacji przedsięwzięcia. Mają już wstępny projekt koncepcyjny pałacu, badania archeologiczno – architektoniczno – historyczne pałacu, badania i ekspertyzy związane z więźbą dachową i podłożem gruntowym pałacu, koncepcję zagospodarowania terenu po muszli koncertowej, kompleksową inwentaryzację pałacu, decyzję nakazującą rozbiórkę muszli koncertowej (planowany termin rozbiórki to IV kwartał 2016 r). Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia prace miałyby objąć między innymi działania konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych, rozbudowę, przebudowę i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej itd. Prezydent mówi, że samo projektowanie potrwa około roku i prowadzone będzie w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Sam remont mógłby być wykonany w latach 2019 – 2020.

Remont konieczny

– Pałac wymaga remontu. Uszkodzenia jego elementów konstrukcyjnych, między innymi spękania samego gzymsu na pewnych odcinkach oraz spękania biegnące przez całą wysokość, są widoczne. Uszkodzeniu uległa także konstrukcja dachu – wyjaśnia prezydent. Ponadto oględziny tynków wewnętrznych wykazały liczne zarysowania włoskowate oraz głuchy odgłos przy stukaniu. Mury fundamentowe i piwniczne pozbawione są poziomych przegród i pionowych powłok izolacji przeciwwilgociowej. Tynki wewnętrzne oraz zewnętrzne na skutek naturalnego starzenia i spękania oraz uszkodzeń powstałych w wyniku działania wilgoci sprawiają złe wrażenie estetyczne. To jednak nie wszystkie uszkodzenia. – Pałac Dietrichsteinów to nasze wodzisławskie dziedzictwo i zależy nam, by mogło służyć kolejnym pokoleniom – dopowiada prezydent.

(tora)

  • Numer: 36 (825)
  • Data wydania: 06.09.16
Czytaj e-gazetę