Niedziela, 18 sierpnia 2019

imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

RSS

Kącik ZUS

31.05.2016 00:00 red.

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku

Razem z bratem pobieramy rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Rentę przyznano w kwocie minimalnej, więc po jej podziale wynosiła ona 440,23 zł. Na początku marca br. każda z nas otrzymała rentę wyższą niewiele ponad 1 zł. Dodatkowo dostaliśmy jeszcze po 200 zł jednorazowego dodatku do renty. Według informacji w telewizji myśleliśmy, że dostaniemy po 400 zł, tymczasem kwotę taką otrzymaliśmy łącznie. Czy dobrze to wyliczono?

Obok waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych niektórym emerytom i rencistom oraz osobom uprawnionym w dniu 29 lutego 2016 r. do innych świadczeń przysługiwał jednorazowy dodatek pieniężny, jeżeli wysokość świadczeń na wskazaną datę nie przekracza kwoty 2000 zł. Warunki nabywania prawa do jednorazowego dodatku pieniężnego przysługującego w 2016 r. oraz zasady jego wypłaty określa ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, która wskazuje, że do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jeden dodatek. Tak więc ZUS postąpił słusznie wypłacając Pani i bratu jednorazowy dodatek pieniężny w kwocie wynoszącej łącznie 400 zł, tj. po 200 zł na osobę.


Jestem na emeryturze i pracuję w zakładzie ochroniarskim na umowie zleceniu, mam jedną umowę. Czy zakład będzie na mnie odciągał składki, czy nie?

Jeśli ma Pan jedną umowę, to nic się nie zmienia, nadal składki są opłacane przez zakład. Jeśli ktoś ma kilka umów zlecenia, i z którejś z tych umów osiągnie kwotę przynajmniej równą kwocie minimalnego wynagrodzenia, to wówczas z kolejnej umowy te składki nie będą obowiązkowe - w tym jest różnica. Natomiast jeśli z żadnej z tych umów nie będzie kwoty minimalnego wynagrodzenia, to z obydwu umów powinny być opłacane składki.


Mam 35 lat i prowadzę niewielką firmę. Mam 6-letnia córeczkę. Niedawno, po długim okresie choroby, zmarł mój mąż. Chciałabym zapytać, czy córeczce będzie przysługiwać jakieś świadczenie po tacie?

Zarówno Pani jaki i dziecko mogą starać się o rentę rodzinną po zmarłym mężu. Ponieważ warunek wieku dla wdów (50 lat) nie dotyczy tych, które opiekują się małymi dziećmi, ZUS przyzna rentę dla dwóch osób: Pani i dziecka. Część renty dla wdowy będzie wypłacana do osiągnięcia przez jej dziecko 16. r.ż., a jeśli dziecko będzie nadal się uczyło - do ukończenia przez nie 18 lat. Natomiast dziecku renta będzie wypłacana do 16. r.ż, a jeśli będzie się uczyło - do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Fakt kontynuacji nauki należy potwierdzać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. Przerwanie nauki oznacza utratę prawa do renty rodzinnej.


  • Numer: 22 (811)
  • Data wydania: 31.05.16
Czytaj e-gazetę