Czwartek, 19 września 2019

imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

RSS

Obawiają się kilkumilionowych strat

16.02.2016 00:00 red

Rydułtowy obawiają się, że zapowiadane przez rząd podniesienie kwoty wolnej od podatku spowoduje w miejskiej kasie kilkumilionowe braki. Dlatego apelują, by rząd zadbał również o uzupełnienie poniesionych strat, bo inaczej miasto nie będzie miało na nowe inwestycje.

RYDUŁTOWY, POWIAT Zapowiadane przez rząd podniesienie kwoty wolnej od podatku zdaniem władz samorządowych może spowodować znaczne zmniejszenie wpływów do gminnych budżetów, co odbije się na inwestycjach planowanych w ciągu najbliższych kilku lat. Z tego powodu niektóre samorządy zdecydowały o wystosowaniu apelu w tej sprawie do władz na szczeblu krajowym. Taki ruch wykonały m.in. Rydułtowy.

W apelu możemy w nim przeczytać, że rydułtowska rada miasta „docenia działania Rządu RP zmierzające do podniesienia kwoty wolnej od podatku, co w dużej mierze przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej osób najsłabiej uposażonych”. = Jednocześnie jednak w imieniu wspólnoty samorządowej Miasta Rydułtowy apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby powstałe w związku z tym niedobory finansowe w budżetach samorządów, związane z obniżeniem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały uzupełnione do poziomu sprzed okresu obowiązywania nowej kwoty wolnej od podatku. Szacujemy, iż niedobór ten oscylował będzie wokół kwoty 4 - 6 mln zł - brzmi fragment apelu, który został podjęty przez rydułtowską radę większością głosów.

Przewodniczący rady podkreślał, że wraz z podniesieniem kwoty wolnej od podatku rząd powinien zadbać również o to, by nie ucierpiały na tym budżety gmin. - W tym apelu zwracamy uwagę na to, ze każdy rząd ma prawo zrobić co uważa za słuszne. Ale nasz budżet nie jest z gumy. Kwota wolna od podatku też jest ważna, ale jako przedstawiciele wspólnoty lokalnej apelujemy, żeby rząd dał gminom coś w zamian - mówił Lucjan Szwan.

Podobne apele podejmują też inne miasta i gminy.

(mak)

  • Numer: 7 (796)
  • Data wydania: 16.02.16
Czytaj e-gazetę