Czwartek, 19 września 2019

imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

RSS

Kącik ZUS

16.02.2016 00:00 red

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku

Od maja 2015 r. rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej i opłacałam składki społeczne od obniżonej podstawy. W listopadzie zamknęłam działalność, planuję ją otworzyć od 1 marca br. z nowym wpisem do CEIDG. Czy składki mogę opłacać od preferencyjnej podstawy wymiaru do upływu pozostałych 24 miesięcy, licząc od dnia zarejestrowania pierwszej firmy?

Nie może Pani opłacać składek społecznych od obniżonej podstawy wymiaru, przysługującej początkującym przedsiębiorcom. Jako początkujący przedsiębiorca od maja do listopada 2015 r. opłacała Pani składki społeczne od 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W listopadzie ubiegłego roku zaprzestała Pani prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i dokonała wykreślenia z CEIDG. Po rozpoczęciu prowadzenia kolejnej działalności gospodarczej w marcu br. nie może Pani skorzystać z ulgi w opłacie tych składek przysługującej nowym przedsiębiorcom. Upłynął bowiem okres krótszy niż wymagane 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia wykonywania poprzedniej działalności gospodarczej. Dlatego od marca br. powinna Pani opłacać składki społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.


Od trzech lat jestem na stałej rencie z ZUS. Orzeczoną mam całkowitą niezdolność do pracy. Ostatnio czytałem o możliwości wyjazdu do sanatorium z ZUS. Czy mógłbym z niej skorzystać jako rencista?

Niestety, nie. Z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS nie mogą skorzystać osoby pobierające stałą rentę z tytułu niezdolności do pracy. Celem prewencji rentowej jest przywrócenie zdolności do pracy, tak aby nie było konieczne korzystanie ze świadczeń rentowych. Gdyby Pan pobierał rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, wtedy mógłby Pan się ubiegać o rehabilitację z ZUS. W tej sytuacji niestety nie ma takiej możliwości


Czy jest możliwość obliczenia emerytury na nowych zasadach dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku, które miały ustalone prawo do wcześniejszej emerytury?

Z możliwości obliczenia emerytury według nowych zasad mogą skorzystać także osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury, jeżeli po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuowały ubezpieczenie oraz wystąpiły o ustalenie prawa do emerytury z tytułu ukończenia wieku emerytalnego i nie wcześniej niż po 1 stycznia 2009 r.


  • Numer: 7 (796)
  • Data wydania: 16.02.16
Czytaj e-gazetę