Piątek, 20 września 2019

imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

RSS

Ekonowiny: Powietrze stanie się czyste

16.02.2016 00:00 QLA

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach: Kozy, Ujsoły i Świnna. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

Informacje zawarte w opracowanym planie zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych działań, pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020. Dofinansowanie z Funduszu stanowić będzie do 80% kosztów przygotowania PGN. WFOŚiGW w Katowicach na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej przeznaczył już ponad 1 milion złotych. Beneficjentami Funduszu są 42 gminy z województwa śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest partnerem w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

(eco)

  • Numer: 7 (796)
  • Data wydania: 16.02.16
Czytaj e-gazetę