Sobota, 20 kwietnia 2019

imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii

RSS

Współpraca na kartę

19.11.2003 00:00
Radlińską Kartę Współpracy z Organizacjami uchwaliła Rada Miejska podczas swej ostatniej sesji. Radlin jest jednym z pierwszych miast, które stworzyło taki dokument, jest on wynikiem projektu „Wspólnie znaczy lepiej” sfinansowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Podczas sesji radlińskim radnym zaprezentowały się różnorodne organizacje i stowarzyszenia działające w mieście a jest ich ponad 30. O działalności swoich organizacji mówili przedstawiciele chórów, klubów sportowych, hodowcy drobnego inwentarza i gołębi pocztowych, wędkarze, turyści, szkaciorze czy przedsiębiorcy.

Możemy się cieszyć, że takie bogactwo jest w naszym mieście - mówiła burmistrz Barbara Magiera. Poza życiem zawodowym jest coś dla rozwoju naszego ducha i ciała.

Jak tłumaczyła koordynatorka projektu „Wspólnie znaczy lepiej” Agnieszka Oleksy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych jego celem było usprawnienie informacji, polepszenie współpracy między władzami miasta a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie partnerstwa między samorządem a stowarzyszeniami. Przeprowadzono szkolenia na temat współpracy międzysektorowej, przygotowywania projektów, powołana została Rada Organizacji Pozarządowych. Przygotowano Kartę Współpracy, która została jednogłośnie uchwalona przez Radę Miejską. Stanowi ona, że wspólne przedsięwzięcia miasta i organizacji pozarządowych będą podejmowane na zasadzie równoprawnego partnerstwa, władze miasta mają stworzyć warunki do objęcia współpracą możliwie najszerszych obszarów aktywności społecznej. Prowadzony ma być bank informacji o organizacjach pozarządowych, raz w roku Radzie Miejskiej przedstawiane będzie sprawozdanie z współpracy między miastem a stowarzyszeniami. Miasto ma też pomagać organizacjom w pozys-kiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Tak jak do tej pory różnorodne imprezy na terenie miasta będą organizowane we współpracy ze stowarzyszeniami. 

(jak)
  • Numer: 47 (199)
  • Data wydania: 19.11.03