Czwartek, 25 kwietnia 2019

imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry

RSS

Szkolne kariery

19.11.2003 00:00
Szkolny Ośrodek Kariery powstanie przy Gimnazjum w Turzy Śląskiej. Na jego utworzenie uzyskano grant z Ministerstwa Gospodarki, wniosek z Turzy znalazł się wśród sześciu zakwalifikowanych z terenu województwa śląskiego.
Ośrodek powstaje na bazie działającego już Gminnego Centrum Informacji w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów - mówi Lucyna Gajda, dyrektor gimnazjum. Jego celem będzie przygotowanie młodego człowieka do właściwego planowania własnej przyszłości - wyboru szkoły i zawodu oraz do wejścia na rynek pracy. Uczniowie będą mogli uzyskać informacje o możliwościach kształcenia, podejmowane działania będą nakierowane na zaktywizowanie młodych ludzi do podejmowania działalności o charakterze gospodarczym i wolontariackim. Poprzez tworzenie grup dążących do wspólnego celu przewiduje się przeciwdziałanie marginalizacji uczniów zagrożonych tym zjawiskiem. Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery adresowana będzie głównie do gimnazjalistów naszej szkoły, ale z propozycją zorganizowania warsztatów wys-tąpiliśmy również do innych gimnazjów z naszej gminy.

Gimnazjum w Turzy już obecnie prowadzi program „Ekonomia na co dzień czyli decyduj o sobie”, rekomendowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości - ogólnopolską organizację, z którą nawiązano współ-pracę. W ramach tego programu  nauczyciele zostali przygotowani do prowadzenia warsztatów dla młodzieży.

Finansowe wsparcie uzyskane na zorganizowanie Szkolnego Ośrodka kariery zostanie przeznaczone na zakup sprzętu, oprogramowania i materiałów edukacyjnych - tłumaczy dyrektor Gajda. Przewidujemy zakup projektora multimedialnego oraz komputera przenośnego, zostanie też zainstalowane stałe łącze internetowe. Działalność będzie potem kontynuowana w ramach struktur szkoły.

(jak) 
  • Numer: 47 (199)
  • Data wydania: 19.11.03