Niedziela, 21 kwietnia 2019

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Wygraliśmy

19.11.2003 00:00
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalona niedawno przez Sejm zwalnia z opodatkowania odszkodowania z tytułu szkód górniczych. Przepis ten jednak zacznie obowiązywać z początkiem przyszłego roku, nie wiadomo jak zostanie rozwiązany problem tych poszkodowanych, którzy odszkodowania już otrzymali. Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że rozważy możliwość zastosowania zwolnień z podatku.
O opodatkowaniu odszkodowań pisaliśmy w „Nowinach Wodzisławskich” nr 45 z 4 listopada. W lipcu ubiegłego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym, wprowadzając opodatkowanie odszkodowań otrzymywanych na podstawie ugód i umów. Dotknęło to zwłaszcza mieszkańców naszego regionu, którzy na podstawie ugód z kopalniami otrzymywali odszkodowania za zniszczenia swoich domów. Opodatkowaniu nie podlegały tylko odszkodowania uzyskane na podstawie wyroków sądowych, jednak o nowych przepisach zainteresowani nie wiedzieli i tak jak to było do tej pory przyjęte, wielu z nich podpisało ugody z kopalniami nie decydując się na drogę sądową, która jest przecież długotrwała. Bomba wybuchła w październiku, gdy do Stowarzyszenia Mieszkańców Terenów Górniczych dotarła informacja o opodatkowaniu szkód. Po sprawdzeniu okazało się, że tak jest rzeczywiście a urzędy skarbowe otrzymały nawet z Ministerstwa Finansów wytyczne w jaki sposób podatek ma być pobierany. Procedura była taka, że poszkodowani dowiedzieliby się o tym dopiero na początku przyszłego roku - kopalnie nie pobierały i nie odprowadzały zaliczek do urzędów skarbowych. Podatnicy musieliby sami zapłacić podatek po dokonaniu rocznego rozliczenia. A wiadomo, że chodzi o niebagatelne kwoty - często są to przecież odszkodowania za cały dom zniszczony w wyniku szkód górniczych. Stowarzyszenie przygotowało więc apel do Sejmu o zmianę niekorzystnych przepisów i po zebraniu podpisów mieszkańców, wysłało do marszałka Sejmu Marka Borowskiego.

„Ponieważ nie znajdujemy żadnego racjonalnego uzasadnienia opodatkowania odszkodowań z tytułu szkód górniczych na podstawie umów lub ugód, domagamy się z jednej strony nowelizacji przedmiotowej ustawy w kierunku oczekiwanym przez poszkodowanych, czyli gwarantującym im elementarne poczucie sprawiedliwości, z drugiej strony zaś oczekujemy od najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienia przestrzegania podstawowych praw człowieka, a nie szydzenia z nich - czytamy w apelu. - Sprawą, którą ewentualnie Sejm RP powinien się zająć, jest utworzenie, na drodze ustawy, „funduszu szkód górniczych”, gdzie gromadzone byłyby środki finansowe, np. z każdej tony wydobytego węgla, na prowadzenie działań profilaktycznych, prowadzenie remontów lub wypłatę odszkodowań. Brak takiego funduszu sprawia, że kopalnie limitują środki na profilaktykę i usuwanie szkód, przerzucając część kosztów eksploatacji na poszkodowanych.”

Członkowie Stowarzyszenia dotarli oczywiście również do posłów z naszego regionu, którzy byli zaskoczeni, że taki przepis uchwalili. Wodzisławski poseł Ryszard Pojda skierował zapytanie w tej sprawie do wiceminister finansów Elżbiety Muchy i w rozmowie z naszą redakcją zapowiedział, że przepis zostanie zmieniony. Tak też się stało. Senat wprowadził do ustawy o podatku dochodowym poprawkę przewidującą, że odszkodowania otrzymywane na podstawie Prawa górniczego i geologicznego nie podlegają opodatkowaniu a Sejm tę poprawkę przyjął.

Cieszymy się, że nasze działania przyniosły skutek - mówi Czesław Karwot, przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców Terenów Górniczych. Myślę, że dużą rolę odegrały media, które nagłośniły tę sprawę i stanęły po stronie mieszkańców. Uważamy jednak, ze zwolnienie z podatków tylko odszkodowań uzyskiwanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego jest nieporozumieniem. Podczas dyskusji senator Teresa Liszcz stwierdziła, że opodatkowanie odszkodowań jest jej zdaniem niezgodne z Konstytucją. Nie wiadomo jak zostanie rozwiązany problem mieszkańców, którzy otrzymali w tym roku odszkodowania za zniszczone domy. Wiceminister Elżbieta Mucha zapowiedziała w Sejmie, że Ministerstwo Finansów rozezna jak wiele jest takich przypadków i postara się znaleźć jakieś rozwiązanie. Dziwi nas natomiast postawa służb niektórych kopalń, które nawet teraz ponaglają poszkodowanych do odbierania pieniędzy - gdy wiadomo, że odszkodowania są opodatkowane. Uważam, że mieszkańcy nie powinni odbierać przyznanych odszkodowań do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

(jak)
  • Numer: 47 (199)
  • Data wydania: 19.11.03