Czwartek, 28 stycznia 2021

imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

RSS

Eurofakty

26.02.2003 00:00
  • W Kornowacu przystępują do drugiego etapu budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Kobyla. W marcu, w drodze przetargu, będzie wyłoniony wykonawca tej inwestycji. Jest ona finansowana w ramach programu UE Sapard. Roboty rozpoczną się w kwietniu.
  • 14 maja w Gimnazjum w Nędzy odbędzie się Powiatowy Dzień Europy. Zaplanowano targi klubów europejskich, konkurs wiedzy o UE i krajach kandydujących a także warsztaty z pracownikami Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 15 marca.
  • Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, przy której utworzono Dom Europejski, ma zamiar nawiązać współpracę z powiatem raciborskim. Przy Domu Europejskim działać będzie zespół ekspertów do spraw pomocy przy staraniu się o pomoc z środków unijnych. Do czasu sformalizowania współpracy powiatu z Fundacją osoby już dziś zainteresowane jej działalnością mogą skorzystać z informacji zawartych na jej stronie www.fundacja.opole.pl
  • Przedstawicieli Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. spotkali się z właścicielami małych i średnich firm z gminy Nędza. Przedstawili zakres swojej działalności, na który składa się: sporządzanie biznesplanów, wyceny wartości materialnych i niematerialnych, diagnozowanie kondycji ekonomicznej firm oraz sporządzanie wniosków o dotacje do programu PHARE. Szczególne zainteresowanie wśród przedsiębiorców wzbudziły kwestie możliwości pozyskania pomocy z Unii Europejskiej.
  • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ogłasza międzybiblioteczny turniej wiedzy o państwach Unii Europejskiej pod nazwą „Dzień dobry Europo”. Warunkiem udziału w turnieju jest zgłoszenia swego uczestnictwa w wybranej placówce Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu do dnia 20 marca 2003 r. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Bibliotece przy ul. Rudzkiej 38 , telefon 415 84 86 lub na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.a4.pl
  • „Odra - rzeką integracji europejskiej” o tytuł odbywającej się od kilku lat imprezy na rzece Odrze, na jej odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Raciborza. Odbędzie się 24 i 25 maja w Raciborzu i Kędzierzynie Koźlu. W tym roku do grona organizatorów przedsięwzięcia dołączy Starostwo Powiatowe w Raciborzu. 20 lutego w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie w tej sprawie wicestarosty powiatu raciborskiego, Adama Hajduka i starosty Kędzierzyńskiego, Józefa Gismana. Główną atrakcją imprezy jest organizowany spływ Odrą pływadeł. Towarzyszą mu festyny i seminarium naukowe. To ostatnie, organizowane przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, poświęcone będzie integracji europejskiej. Organizatorzy zwrócili się również z prośbą do ambasadorów krajów Unii Europejskiej o objęcie honorowymi patronatami imprezy. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu opracowało projekt o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.
  • Numer: 9 (161)
  • Data wydania: 26.02.03