Niedziela, 24 stycznia 2021

imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

RSS

Epidemia koronawirusa:

Brytyjskie wzorce

26.02.2003 00:00
Po pomoc do działającego w Radlinie Biura Porad Obywatelskich zgłaszają się nie tylko mieszkańcy tego miasta, ale również innych miejscowości powiatu wodzisławskiego, Rybnika i okolic. Petenci szukają porad w bardzo różnorodnych sprawach - od reklamacji towaru zakupionego w sklepie po przemoc w rodzinie. Radlińskie Biuro jest drugim na terenie województwa śląskiego, jego działalność opiera się na wzorach brytyjskich. Podobne instytucje powstawały w Anglii w okresie zamykania kopalń węgla kamiennego.
Brytyjczycy pomogli też w tworzeniu poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Inicjatywa powołania w Radlinie takiego biura zrodziła się rok temu, w październiku 2001 r., podczas spotkania przedstawicieli Departamentu Rozwoju Ambasady Brytyjskiej z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi. W skład powołanej grupy inicjatywnej weszli: burmistrz Barbara Magiera, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska oraz Monika Mura i Dariusz Stankiewicz z projektu „Wspólnota”. Wzięli oni udział w konferencji na temat poradnictwa obywatelskiego w Warszawie. Przy współpracy z kierownikiem Biura Porad Obywatelskich w Warszawie Igą Ostrowską przygotowano projekt pod nazwą „Ziarno” i na jego realizacjęku otrzymano środki z Funduszu Know-How Ambasady Brytyjskiej. Pomocy w tworzeniu biura udzieliło wielu sponsorów - dzięki nim sfinansowano adaptację i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Solskiego 15 czyli tzw. Koksowniku. Pozyskano kilkuosobową grupę wolontariuszy udzielających porad, którzy wzięli udział w szkoleniu w Warszawie. Prowadzeniem biura w przyszłości będzie się zajmować powołane w tym celu stowarzyszenie, które czeka na swoją rejestrację. Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich jest czynne w poniedziałki i wtorki od 10 do 14 a w środy i czwartki od 15 do 18. Na rozmowę można się umówić pod numerem telefonu 4530728. Kierownikiem jest Jarosław Kuczera, oddelegowany do tej pracy z Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyżury pełnią tu wolontariusze różnych specjalności - prawnicy, nauczyciele, ekonomiści, pracownicy ZUS-u. Korzystają oni z konsultacji przedstawicieli różnych instytucji - Rejonowego Urzędu Pracy, ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy czy Rzecznika Praw Konsumentów. Petenci mogą liczyć na fachową pomoc przy zachowaniu pełnej anonimowości. Podstawowymi zasadami, którymi kieruje się poradnictwo obywatelskie są: bezpłatność, bezstronność, otwartość dla wszystkich, poufność, niezależność, aktualność i rzetelność informacji oraz samodzielność klienta przy podejmowaniu decyzji. Wolontariusze udzielający porad pracują bez wynagrodzenia, ale bolączką jest brak pieniędzy na opłacenie rachunków telefonicznych. Na ten cel można przekazywać darowizny na konto Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu nr 846-800-00-87939-27006-2 z dopiskiem - dla Biura Porad Obywatelskich. Wpłaty można odliczyć od podatku.

(jak)
  • Numer: 9 (161)
  • Data wydania: 26.02.03