Poniedziałek, 18 stycznia 2021

imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

RSS

Epidemia koronawirusa:

Gdzie poszły pieniądze?

26.02.2003 00:00
Prawie 4,8 mln zł władze gminy wydały na ubiegłoroczne inwestycje. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1,7 mln zł, przeznaczono na budowę miejscowego gimnazjum.

Wiele środków przekazano na budowę kanalizacji sanitarnej zachodniej strony ul. Wiosny Ludów - łącznie prawie 932 tys. zł. Gmina na ten cel wydała 280 tys. zł, z budżetu państwa przekazano 465 tys. zł, natomiast pozostałe 187 tys. to środki pozyskane w ramach programu „PHARE”. Ponadto ponad 1,3 mln zł kosztowało uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej. Inwestycja prowadzona w tym miejscu kosztowała gminę 484 tys. zł, budżet państwa ponad 210 tys. zł, natomiast z PHARE gmina otrzymała ponad 625 tys. zł. Marklowice partycypują również w budowę oczyszczalni ścieków Karkoszka II. Z kasy gminy na ten cel przekazano 46 tys. zł. Wykonano szereg innych inwestycji, m.in. 14 tys. zł kosztowało zakończenie budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia, projekty techniczne dróg przy ul. Lipowej i Jankowickiej pochłonęły prawie 22 tys. zł, natomiast projekt sieci rozdzielczej Orla - Wantuły ponad 36 tys. zł. Za wykonanie schodów sali sportowej gmina zapłaciła blisko 2,3 tys. zł. Prawie trzy razy tyle (6,4 tys. zł) kosztowało uzupełnienie oświetlenia i zamontowanie nowego przy ul. Cmentarnej. Należy również dodać, że w ubiegłym roku gmina szereg inwestycji rozpoczęła. Tak na przykład remont dachu przedszkola kosztował w roku ubiegłym ponad 90 tys. zł, natomiast modernizacja CO tego budynku pochłonęła prawie 54 tys. zł. Dużą inwestycją jest również adaptacja budynku komunalnego „Grzonkowiec”. Za prace prowadzone tam w ubiegłym roku zapłacono ponad 102 tys. zł, natomiast kolejne 593 tys., zgodnie z umową, gmina zapłaci w tym roku. Parter wspomnianego budynku jest przeznaczony na aptekę, której powstanie w Marklowicach jest planowane od dawna. Niestety osoba, która wygrała przetarg ostatecznie się wycofała i gmina ogłosiła kolejny. Jak zapewnia Piotr Galus, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, o zmianie przeznaczenia tego pomieszczenia nie może być mowy. Miasto przeprowadziło również wymianę wiat autobusowych przy ul. Wyzwolenia i Szymanowskiego. Wydano na ten cel blisko 8,8 tys. zł, natomiast przebudowa przystanku naprzeciw GS-u kosztowała ponad 17 tys. zł.

(raj)

  • Numer: 9 (161)
  • Data wydania: 26.02.03