Czwartek, 21 stycznia 2021

imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

RSS

Epidemia koronawirusa:

Niebezpieczeństwo zażegnane?

26.02.2003 00:00
Wodzisławska Prokuratura Rejonowa podjęła w zeszłym roku działania zmierzające do zlikwidowania zagrożenia metanowego w likwidowanej kopalni „1 Maja”. Z informacji przekazanych prokuratorowi Józefowi Pałce wynika, że na przełomie marca i kwietnia dojdzie najprawdopodobniej do zasypania szybów, co powinno skutecznie zabezpieczyć przed tym niebezpieczeństwem.
W oparciu o analizę materiałów dotyczących przestępstw dewastacji i kradzieży mienia na terenie likwidowanej kopalni „1 Maja” Prokuratura podjęła działania, aby zapobiec tym zjawiskom. W wyniku podjętych kontaktów z władzami miasta i powiatu stwierdzono, że może istnieć niebezpieczeństwo związane z wybuchem metanu. Gromadzący się w nieczynnej kopalni gaz może osiągnąć stężenie grożące wybuchem w przypadku zaprószenia ognia, działania górotworu lub wytwarzania się wysokich temperatur w częściach obudowy. Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu podjęła działania wyjaśniające w tej sprawie. Wystąpiono do dyrektora zakładu KWK „1 Maja-Moszczenica-Morcinek” oraz kierownictwa Rybnickiej Spółki Węglowej, by stwierdzić jakie jest zagrożenie i czy podjęte zostały działania i środki zabezpieczające. Prokuraturę interesowało również zagrożenie jakie może wyniknąć z sytuacji w KWK „1 Maja” dla innych kopalń.  odpowiednie pismo skierowane zostało również do dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Efektem były przeprowadzone kontrole. Pozwoliły one stwierdzić, że opóźnienie likwidacji rur szybowych oraz podnoszenie się poziomu wody w szybach może sprzyjać powstaniu zagrożenia metanowego i wodnego. Z informacji przekazanej przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku wynika, że podejmowane są działania, które mają na celu likwidację szybów KWK „1 Maja” powodujących to zagrożenie.

(jak)
  • Numer: 9 (161)
  • Data wydania: 26.02.03