Wtorek, 19 stycznia 2021

imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

RSS

Epidemia koronawirusa:

Przezwyciężanie barier

12.02.2003 00:00
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepeł-nosprawnych ubiega się o dotacje z PFRON-u, który ma do dyspozycji pulę pieniędzy z Unii Europejskiej. Akcja ta jest związana z Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych.
Do końca stycznia można było składać wnioski o dotację do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Tacy sami” opracowało dwa projekty, pierwszy dotyczy Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, a drugi konkursu plastycznego pt. „Europa bez barier”. Wytyczne do przygotowania tych projektów opracowała Rada UE.

Festiwal Twórczości Osób Niepeł-nosprawnych jest imprezą cykliczną, we wrześniu tego roku odbędzie się już drugi raz. W festiwalu wezmą udział osoby niepełnosprawne m.in. z powiatów: wodzisławskiego, rybnickiego i raciborskiego. Zaproszenia będą kierowane do osób indywidualnych oraz placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi takich jak: warsztaty terapii zajęciowej, szkoły specjalne, klasy integracyjne, przedszkola z oddziałami integracyjnymi, czy świetlice. Festiwal odbędzie się z podziałem na cztery kategorie: muzyczną, wokalną, wokalno - taneczną i taneczną. Przewiduje się w każdej z nich przyznanie jednej nagrody, a każdy z uczestników otrzyma skromny upominek przypominający o udziale. Zaplanowano także szereg imprez towarzyszących: wystawa prac osób niepełnosprawnych, gry, konkursy i zabawy. Imprezę tradycyjnie zakończy wspólna zabawa integracyjna. Powyższe działania skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych, by docenić ich aktywność, zdolności artystyczne, przeciwdziałać izolacji oraz dążyć do pełnej integracji ze społeczeństwem. Celem tego przedsięwzięcia jest przezwyciężanie barier społecznych, podwyższanie świadomości w społeczeństwie, budowanie prawidłowych relacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem.

Drugie przedsięwzięcie dotyczy konkursu plastycznego „Europa bez barier” z wystawą prac nagrodzonych. Program ten uczy wrażliwości na piękno i potrzeby innych, stwarza możliwość indywidualnych wypowiedzi na interesujące tematy oraz przyczynia się do minimalizowania barier społecznych. Termin realizacji zaplanowano na 15 kwietnia.

(bmp)
  • Numer: 7 (159)
  • Data wydania: 12.02.03