Wtorek, 19 stycznia 2021

imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

RSS

Epidemia koronawirusa:

W skrócie - powiat wodzisławski

12.02.2003 00:00

REGION

  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza na inaugurację działalności filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Rybniku, która odbędzie się 17 lutego o godz. 14.00 w budynku przy ul. 3 Maja 31. Filia ta obejmie swoją działalnością teren powiatów: wodzisławskiego, raciborskiego i rybnickiego. Pracownicy fundacji pomagają dzieciom niewidomym i niedowidzącym w wieku od 0 do 7 lat ze sprzężoną niepełnosprawnością (opóźnienie umysłowe, upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego, choroby somatyczne, zespoły neurologiczne, upośledzenie słuchu, deficyty ruchowe, zaburzenia mowy, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania). Miejscem przeprowadzania działań rewalidacyjnych jest dom rodzinny dziecka. W ciągu tygodnia cztery dni specjaliści przeznaczają na pracę z dziećmi, a jeden na analizę problemów i konsultacje z innymi specjalistami.

POWIAT

  • Starostwo powiatowe po raz kolejny organizuje powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który w tym roku dedykowany jest K. I. Gałczyńskiemu. Odbędą się one 5 marca o godz. 9.00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wodzisławiu. W zmaganiach uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze. Eliminacje odbędą się w drodze czterostopniowych eliminacji: powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i eliminacje finałowe. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech turniejów: recytatorskiego, teatru jednego aktora, turnieju poezji śpiewanej oraz w kategorii „wywiedzione ze słowa”. Uczestnikami mogą być wyłącznie soliści rezprezentujący tylko jedną instytucję. Karty uczestnictwa, które można otrzymać w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej (ul. Pszowska 92 a) starostwa powiatowego, należy tam składać do 27 lutego.

WODZISŁAW

  • W Szkole Podstawowej nr 2 tegoroczne ferie organizowano pod hasłem walki z narkomanią. Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne prowadzone były w oparciu o szczegółowo przygotowany program. Głównym jego celem było uświadomienie najmłodszym zagrożeń związanych z uzależnieniami.
  • Dziesięć osób znalazło zatrudnienie w wodzisławskim magistracie. Póki co, będą pracować przez miesiąc w dziale robót publicznych. Ich zadaniem jest dostarczanie decyzji podatkowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Całość kosztów wynagrodzenia (800 zł brutto) pokryje Powiatowy Urząd Pracy. Powyższe przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Miasta. Jednym z głównych kryteriów, jakimi się kierowano przy wyborze pracowników była ich trudna sytuacja materialna. Osoby te wybrano spośród wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Dwóch aktorów Teatru Wodzisławskiej Ulicy, Kamil Witaszak i Anna Duda, zakwalifikowało się do programu telewizyjnego „Debiuty”. Wybrano ich spośród kilku tysięcy zgłoszonych kandydatów. Obecnie w rywalizacji pozostało dwieście osób. Program „Debiuty” będzie prezentowany w TV „Polsat”. Jego reguły zbliżone są do popularnego „Idola”, jednak tym razem umiejętności wokalne nie są najważniejsze - liczą się zdolności aktorskie.
  • 14 lutego o godz. 16.30 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej nastąpi otwarcie wystawy prac laureatów i uczestników konkursu fotograficznego, organizowanego przez starostwo powiatowe. Przypomnijmy, że każdy z fotografów amatorów mógł przesłać na konkurs maksymalnie pięć prac przedstawiających właśnie powiat wodzisławski.

RYDUŁTOWY

  • Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Brzask” organizuje co jakiś czas spotkania z ciekawymi osobami, które radą wspomóc potrafią osoby uzależnione od alkoholu, te które wyszły już z nałogu lub ich rodziny. 17 lutego Stowarzyszenie organizuje spotkanie z ks. Piotrem Płonką, duszpasterzem z parafii w Wodzisławiu - Wilchwach. Tematem spotkania będzie przebaczenie. Początek o godz. 18.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Obywatelskiej 50. Wstęp wolny. Organizatorzy wszystkich serdecznie zapraszają. 
  • Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych z Rydułtów wystąpiło do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który ma do dyspozycji pulę pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej, o przyznanie dotacji na zorganizowanie festynu integracyjnego pod nazwą „Serce dla serca”. Festyn ten jest imprezą cykliczną organizowaną od 1998 r. W imprezie uczestniczą nie tylko mieszkańcy Rydułtów, ale także ich sąsiedzi. Festyn jest okazją do przedstawienia społeczności lokalnej dorobku kulturalnego stowarzyszeń oraz szkół i przedszkoli. Impreza jest także dobrą okazją do zainteresowania społeczności lokalnej problemami osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, przy współpracy członków zarządu stowarzyszenia i pedagogów, uczestniczą w pracach organizacyjnych. Termin festynu zaplanowano na 1 czerwca.
  • Numer: 7 (159)
  • Data wydania: 12.02.03