Wtorek, 15 października 2019

imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana

RSS

Życzenia… intymne

16.10.2002 00:00
Dzień Edukacji Narodowej był jak zwykle okazją do wręczenia nagród pedagogom wyróżniającym się w pracy.

Powiat

Uroczyste rozdanie nagród nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych odbyło się tu 11 października w Powiatowym Centrum Konferencyjnym. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz powiatu, księża pracujący na co dzień z młodzieżą, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz sami uczniowie. Większą część uroczystości poświęcono na podziękowania i wręczanie nagród. Starosta, za wybitne i znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, przyznał nagrody 18 nauczycielom.

Odebrali je: dyrektor Jan Kopczyński oraz wicedyrektor Grażyna Majchrowska z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu, oraz sześciu innych dyrektorów placówek oświatowych. Wśród nich wyróżniono Alinę Hendzel - Kosowską, dyr ZSP nr 2 w Rydułtowach, Romana Owczarczyka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu, Ryszarda Zawadzkiego z ZST w Wodzisławiu, Jarosława Rudol z ZSP w Radlinie, Annę Białek z ZSP w Wodzisławiu oraz Renatę Gryt z ZSP nr 1 w Rydułtowach. Nagrodę odebrał również wicedyrektor ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl. Anna Uherek-Brachmańska. Starosta wyróżnił również dziewięciu nauczycieli, w tym Katarzynę Kolorz i Magdalenę Nowara z ZSP w Wodzisławiu, Antoniego Tomanka z ZSP nr 2 w Rydułtowach, Mirelę Chodyko z ZSP w Pszowie, Ewę Faroń i Aleksandrę Sowada-Nawrat z ZS im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Ponadto nagrody otrzymali: Jadwiga Pajda, Andrzej Zając i Michał Weczerek z PCKUiDM w Wodzisławiu. Oznaczenia państwowe wręczono dwa dni wcześniej w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Antoni Tomanek z ZSP nr 2 w Rydułtowach, Brązowy natomiast przyznano dziesięciu nauczycielom: Annie Białek, dyr Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, Czesławowi Rychlikowi z ZST w Wodzisławiu, Katarzynie Kolorz, Halinie Rybickiej, Grażynie Tytko z z ZSP w Wodzisławiu, Bogumile Różańskiej-Świerkot z ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu. Ponadto odznaczenie to otrzymał Marek Krupa, Małgorzata Piotrowska, Urszula Hetman z ZSP nr 1 w Rydułtowach oraz Piotr Skowronek z ZSP nr 2 w Rydułtowach. Odznaczenia resortowe rozdano natomiast 10 października - również w Katowicach. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano Danucie Nowara z ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu, Wandzie Grzegoszczyk-Potysz z Medycznego Studium Zawodowego oraz Tomaszowi Wardenga z ZST w Wodzisławiu. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymał Krystian Mirecki z ZST w Wodzisławiu, Józef Odrozek, wicedyrektor PCKUiDM w Wodzisławiu, Janina Ozimina z ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu oraz Beata Rączka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wodzisławiu. Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała, nauczycielka tej samej placówki, Jolanta Kuźbińska.

Wodzisław

Tutaj główne uroczystości odbyły się 11 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Prezydent miasta uhonorował Joannę Kulińską, dyr SP nr 2, Eugeniusza Halszka nauczyciela z Zespołu Szkół nr 1, Teresę Rybka z SP nr 9, Elżbietę Białek z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3, Marzenę Hoinkins z Przedszkola Publicznego nr 13, Wiesławę Sosna z PP nr 14, Iwonę Kubala z SP nr 2, Barbarę Jaroszuk-Zieleźny z SP nr 3, Dorotę Zawada-Pniak z SP nr 5, Wandę Sieniawską z SP nr 9 oraz Grażynę Kramarczyk z SP nr 16. Ponadto nagrody odebrało 7 nauczycieli wodzisławskich gimnazjów: Danuta Łabuś i Ewa Wawrzyniak z GM nr 1, Małgorzata Matysiak i Stanisław Swoboda z GM nr 2, Aleksandra Tokarska i Renata Stempska z GM nr 3 oraz Jarosław Karczmarzyk z GM nr 4. Złoty Krzyż Zasługi, który jest odznaczeniem państwowym w tym roku odebrała Irena Minoł, wicedyrektor GM nr 3. Srebrny Krzyż Zasługi odebrała natomiast Maria Stebel z Przedszkola Publicznego nr 18. Brązowe Krzyże Zasługi przyznano Joannie Kulińskiej, która jest dyrektorem SP 2, Małgorzacie Damek z SP 5, Wandzie Gruszka i Grażynie Herc-Szczygielskiej z SP nr 2, Mirosławie Hajzyk, Zofii Zyzak i Grzegorzowi Korzeń z GM nr 2, Renacie Stempskiej i Marii Kot z GM nr 3 oraz Barbarze Wróbel z GM nr 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrała natomiast Gabriela Niemiec, dyr GM nr 2.

Rydułtowy

Pracownicy rydułtowskiej oświaty zaczęli świętowanie już 10 października. Wtedy to w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 zorganizowano Miejski Dzień Edukacji Narodowej. Na sali zgromadzili się nauczyciele ze wszystkich szkół i przedszkoli, występy w taki dzień to zaszczyt dla uczniów, ale też i duża trema. Mali artyści deklamowali wiersze, śpiewali, grali na instrumentach i tańczyli. Nie obyło się także bez życzeń i kwiatów. Specjalne życzenia nauczycielom złożył także burmistrz miasta, Alfred Sikora. Nie dajemy mikrofonu, bo to są życzenia intymne, szeptane na uszko - powiedziała Janina Turek, która prowadziła tę imprezę. Nagrodę Burmistrza otrzymali tu: Mirella Ogrocka z Publicznego Przedszkola nr 1, Danuta Kania z PP nr 5, Gabriela Pardubicka z Gimnazjum nr 1, Alicja Majer i Irena Kolorz z GM nr 2, Ilona Lemiesz z SP nr 1, Sylwia Jakubiec z SP nr 2, Joanna Rusok i Robert Szulc z SP nr 3, Ewa Surma i Danuta Maćkowska z SP nr 4. Podziękowania specjalne burmistrz przyznał dla: Mireli Bartczak z PP nr 1, Eweliny Konieczny - Kiszka z GM nr 2, Doroty Rak z PP nr 7, Marii Daja - Slanina z SP nr 2 i Stefana Drożdżok z GM nr 1.

Lubomia

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Krystyna Suda, nauczycielka SP, zaś nagrody burmistrza przyznano: Adelajdzie Bugla nauczycielce z Przedszkola w Lubomi, Irenie Dzierżęga z Przedszkola w Syryni, Irenie Musioł z SP Syrynia i Krystynie Czajka z GM w Syryni.

Pszów

Nagrody Burmistrza Miasta przyznano: Jerzemu Brzozie z SP 1, Bolesławowi Mojżeszowi z SP 2, Adelajdzie Karwoth z SP 3, Renacie Woźniak z GM, Grzegorzowi Miler z SP 1, Annie Bobrzyk z SP 2, Grażynie Glenc i Danucie Kubek z GM, Czesławowi Tosta z PP 1 i Justynie Pługowskiej z PP 2.

Radlin

Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymał Tomasz Buchta z Zespołu Szkół Sportowych. Brązowy Krzyż Zasługi przyznano trzem nauczycielom z SP nr 4: Gabrieli Halamoda, Anieli Fojcik i Gabrieli Kiełkowskiej. Nagrodę Burmistrza Miasta odebrali: Ewa Szyrchaj i Irena Mokry z GM nr 1, Gabriela Chromik, Aniela Fojcik i Stanisław Lapawa z SP nr 4, Katarzyna Kott i Maciej Rojowski z Zespołu Szkół Sportowych, Małgorzata Broża z SP nr 3, Ewa Fajkus z Przedszkola Publicznego nr 1 i Bożena Kowalczyk z PP nr 2.

Marklowice

Nagrodę wójta otrzymali tu: Jolanta Tomaszewska z GM  i Maria Staszak z SP nr 2.

Gorzyce

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Stefania Rodak z GM i Bronisława Błatoń z SP 1. Brązowe Krzyże Zasługi odebrali: Lucyna Gajda z GM w Turzy, Joanna Grabarczyk z GM w Czyżowicach, Katarzyna Kurek i Urszula Tannenberg z GM w Czyżowicach, Maria Wierzgoń z SP Gorzyczki. Medale Komisji Edukacji Narodowej dostali: Maciej Cabak, dyrektor Domu Dziecka w Gorzyczkach, Inga Płaczek z SP 2 w Gorzycach oraz Stanisław Wujec z SP w Gorzyczkach. Nagrody wójta gminy odebrali: Maria Karczewska z PP Rogów, Maria Sitek z PP Turza Śl., Czesław Sobik z SP Czyżowice, Irena Sula z SP Turza Śl.,  Felicja Kamczyk z SP Rogów, Halina Zbroja z GM Rogów, Jolanta Szurma z GM Turza Śl. i Krystyna Mucha z SP 1 Gorzyce.

Godów

Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrała Joanna Grzonka z GM w Gołkowicach. Nagrodę Wójta Gminy przyznano Adrianie Cudnowskiej z SP Skrzyszów i Gabrieli Kłosek z SP Łaziska.

Mszana

Nagrody Wójta Gminy odebrały: Janina Krzyżak - dyrektor SP w Połomi, Grażyna Chachulska - Zespół Szkół w Gogołowej, Anna Włochyńska - dyrektor Gminnego Przedszkola w Mszanie.

(bmp,raj)

  • Numer: 42 (162)
  • Data wydania: 16.10.02