Niedziela, 18 sierpnia 2019

imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

RSS

Wnioski do SAPARD-u

16.10.2002 00:00
Gmina skierowała wnioski do europejskiego funduszu SAPARD o dofinansowanie dwóch inwestycji. Władze Gorzyc chcą otrzymać dotacje w wysokości ponad 1,2 mln zł.

Wnioski dotyczą wykonania kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Czyżowicach oraz modernizacji ul. Wiejskiej w Gorzycach. Obie inwestycje mają kosztować łącznie ponad 2,8 mln zł, dotacje z SAPARD-u wynosiłyby 45% kosztów, reszta zostałaby sfinansowana z budżetu gminy. Przewiduje się wybudowanie przy ul. Wiejskiej w Czyżowicach kolektora o długości prawie 1,3 km oraz 42 przyłączy o łącznej długości prawie 1,2 km. Przewidywany koszt tych robót wynosi prawie 1,5 mln zł z czego europejska dotacja miałaby wynieść ponad 667 tys. zł. Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzycach obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 810 m oraz nowej nawierzchni na odcinku o długości prawie 1,2 km. Ta inwestycja ma kosztować ponad 1,3 mln zł. Z tego dofinansowanie z SAPARD-u miałoby wynieść ponad 608 tys. zł.

Urząd Gminy zgłosił te dwie inwestycje do programu SAPARD, gdyż miał już przygotowaną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę. Ponadto obie ulice są zlokalizowane w terenie o dużej intensywności zabudowy a to ma wpływ na ocenę wniosków - punktacja jest wówczas wyższa i gmina ma większe szanse na otrzymanie dotacji. Rada Gminy podjęła odpowiednie uchwały umożliwiające złożenie  wniosków - zabezpieczające udział gminy w wysokości ponad 1,5 mln zł. Jeśli wnioski zostaną zaakceptowane to roboty zostaną wykonane w przyszłym roku - przewiduje się, że zostaną zakończone w lipcu.

(jak)

  • Numer: 42 (162)
  • Data wydania: 16.10.02